Torunn Skofsrud Boger

Library
Norwegian version of this page Position
Research Librarian / Academic Librarian
Contact
+4769608070
Study place
Halden
Office nr.
EU1-01

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Tags: Management, Halden

Publications

View all works in Cristin

 • Boger, Torunn Skofsrud (2017). «Vi har en veldig tydelig mission på hvorfor vi er her» - organisasjonsendringer og deres påvirkning på organisasjonskulturen i høgskolebibliotekene. Masteravhandling, Organisasjon og ledelse..
 • Boger, Torunn Skofsrud; Dybvik, Hanne; Eng, Anne-Lise & Norheim, Else Helene (2016). Assessment of library instruction’s influence on students’ search behaviour. Show summary
 • Eng, Anne-Lise; Boger, Torunn Skofsrud; Norheim, Else Helene & Dybvik, Hanne (2015). Library Instruction's Influence on Students' Search Behaviour and Academic Development.
 • Norheim, Else Helene; Dybvik, Hanne; Eng, Anne-Lise & Boger, Torunn Skofsrud (2013). Library Instruction's Impact on Students’ Search Behaviour.
 • Bodal, Heidi & Boger, Torunn Skofsrud (2010). Infojakten: dataverktøy for informasjonsinnhenting.
 • Boger, Torunn Skofsrud (2010). Infojakten.
 • Boger, Torunn Skofsrud & Bodal, Heidi (2010). Infojakten - jakten på informasjonskompetanse for elever i grunnskolen. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (3), s 54- 55
 • Boger, Torunn Skofsrud & Eng, Anne-Lise (2010). Student perspective on plagiarism.
 • Boger, Torunn Skofsrud; Eng, Anne-Lise; Fugletveit, Ragnhild & Løkkeberg, Stine Torp (2010). Hvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering?.
 • Boger, Torunn Skofsrud & Eng, Anne-Lise (2009). Rapport fra fagdagen ¿Plagiering og fusk: et problem ved HiØ? Erfaringer og forebygging - veien videre¿ for ansatte ved Høgskolen i Østfold, arrangert på Quality hotell, Sarpsborg torsdag 12.februar 2009. ?.  (5), s 26- 28
 • Boger, Torunn Skofsrud (2007). Referanseteknikk og opphavsrett.
 • Boger, Torunn Skofsrud (2006). Bibliotekets rolle i referanseteknikkundervisningen - erfaringer fra høgskolen i Østfold. ?.  (10)
 • Boger, Torunn Skofsrud (2006). Referanseteknikk - en innføring i IEEE, MLA, Harvard og HiØ-stilen, samt erfaringer fra referanseteknikkundervisningen ved Høgskolen i Østfold.

View all works in Cristin

Published June 14, 2018 10:12 AM - Last modified Apr. 11, 2019 11:47 AM