Administrasjon

Atekst

Dette mediearkivet gir tilgang til artikler fra omkring 100 norske aviser og tidsskrifter. Mediearkivet omfatter artikler fra rikspressen, regionale aviser, lokale aviser, noen tidsskrifter, fagpresse, nyhetsbyråer og fra pressemeldinger, bl.a. Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, Dagens næringsliv, Klassekampen, Adresseavisen, NTB, Fredrikstad Blad og Halden Arbeiderblad. 

Høgskolen i Østfold abonnerer på tjenesten og ansatte og studenter har tilgang.

Emerald*

E-tidsskrifter med artikler innen business, organisasjon og ledelse:
Business, Management and Strategy eJournal Collection
HR, Learning and Organization Studies eJournal Collection

Idunn

Idunn er Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform for fag- og forskningstidsskrifter. Her kan du søke og lese artikler fra ca 70 norske og nordiske tidsskrifter innenfor en rekke fagområder, f.eks.  juss, samfunnsfag, pedagogikk og utdanning. Søkeveiledning YouTube.
https://www.idunn.no/all

Ordnett

Ordnett inneholder elektroniske utgaver av de blå ordbøkene fra Kunnskapsforlaget. Her kan du søke i ordbøker for språkene norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk og svensk. Du får ordforklaringer og oversettelse til/fra norsk.
 

I ordnett finner du også artikler om språkvett og svar på språkspørsmål. Hvis du f.eks. vil vite mer om orddeling, så finnes det en artikkel om dette. Som en liten ekstra godbit, så inneholder ordnett.no også en kryssordhjelper. Her kan du få forslag til mulige ord ut i fra antall bokstaver i ordet og fylle inn de bokstaven du allerede har. 
https://www.ordnett.no/sprakverktoy

Oria

Oria er en søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m. Det er altså her du finner HIØ bibliotekets bøker.

Oxford English Dictionary

Som ansatt ved HIØ har du online tilgang til den største og mest kjente ordboken over det engelske språket, en guide til betydningen, historien, og uttalen til en halv million ord, både i nåtid og fortid.

 

Publisert 28. mai 2018 10:56 - Sist endret 20. jan. 2020 12:41