Aktuelle databaser for lærerutdanningen

For å få tilgang til databaser merket med *stjerne, bruk Feide-innlogging.  Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN

Aktuelle databaser for lærerutdanningen

  • PsycArticles* - psykologi
  • Artikler fra PsycArticles er ikke lenger tilgjengelig fra 1. mars 2020. Årsaken er at avtalen om nasjonal lisens er avsluttet. 
  • PsycInfo* - psykologi
  • PubPsych - psykologi

Tverrfaglige databaser

Læremidler i grunnskolen og videregående

Digital dugnad
I disse tider åpner forlagene flere av sine digitale ressurser, dette gjelder også digitale lærebøker.

Mer informasjon finnes her:
Brettboka: https://brettboka.no/  (Alle de store norske lærebokforlagene, samt mange av de mindre, tilbyr i dag sine lærebøker gjennom BrettBoka)
Gyldendal forlag: https://www.spiroo.no/#/login (bruk Feide innlogging)
​Cappelen Damm: Unibok: https://www.unibok.no/artikkel.html?tid=1704306 (må bestille prøvetilgang selv)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Trykte læremidler

Trykte læremidler finner du i HiØ-Bibliotekets samling – både for grunnskolen og den videregående skolen. Skulle du savne noen trykte læremidler i bibliotekets samling, send innkjøpsønske til biblioteket i Halden.