Fagside for Fakultet for Lærerutdanninger og språk

For å få tilgang til databaser merket med *stjerne, bruk Feide-innlogging.  Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN

Aktuelle databaser

  • NB-ECEC - Nordic Base of Early Childhood Education and Care samler ny og kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år.
  • Proquest*  - mye om adminstrasjon og ledelse
  • PsycInfo* - psykologi
  • PubPsych - psykologi

Aktuelle databaser for Språkfagene

  • Cairn Info* - Inneholder referanser til artikler fra mer enn 500 franskspråklige tidsskrifter og 10000 e-bøker fra store franske, belgiske og sveitsiske forlag. Av disse har HiØ tilgang til artikler i fulltekst fra 160 tidsskrifter innen fransk språk, litteratur og kultur.
    For å avgrense til artikler som HIØ har tilgang til i fulltekst huker man av for «Texte intégral accessible» etter å ha gjort et søk
  • Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)*  Referanser til og sammendrag av artikler i mer enn 2000 tidsskrifter og serier, samt bøker, rapporter og avhandlinger innen fagområdene språk, lingvistikk, sosiolingvistikk, psykolingvistikk m.fl. i perioden 1973 til i dag. Ikke fulltekst. Denne databasen har du tilgang til hjemmefra via VPN.
  • JSTOR* Database med e-tidsskrifter: "Arts & Sciences" I, II og III, som til sammen består av ca. 600 vitenskapelige tidsskrifter. Noen eksempler på fagområder som dekkes er økonomi, statsvitenskap, musikk, språk, litteratur, matematikk og statistikk, m.m.

Tverrfaglige databaser

Læremidler i grunnskolen og videregående

Digital dugnad

I disse tider åpner forlagene flere av sine digitale ressurser, dette gjelder også digitale lærebøker. Mer informasjon finnes her: Brettboka: https://brettboka.no/  (Alle de store norske lærebokforlagene, samt mange av de mindre, tilbyr i dag sine lærebøker gjennom BrettBoka)
Gyldendal forlag: https://www.spiroo.no/#/login (bruk Feide innlogging)
​Cappelen Damm: Unibok: https://www.unibok.no/artikkel.html?tid=1704306 (må bestille prøvetilgang selv)

Trykte læremidler

Trykte læremidler finner du i HiØ-Bibliotekets samling – både for grunnskolen og den videregående skolen. Skulle du savne noen trykte læremidler i bibliotekets samling, send innkjøpsønske til biblioteket i Halden.