Fagside for helse- og velferdsfag

For å få tilgang til databaser merket med *stjerne, bruk Feide-innlogging.  Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN

Databaser

 • NEL* Norsk Elektronisk Legehåndbok
 • Proquest artikler* via Helsebiblioteket
  Proquestartikler er ikke lenger tilgjengelig fra 1. mars 2020. Årsaken er at avtalen om nasjonal lisens er avsluttet på grunn av økonomiske utfordringer for Helsebiblioteket/Folkehelseinstituttet.
 • PsycArticles* - psykologi
  Artikler er er ikke lenger tilgjengelig fra 1. mars 2020. Årsaken er at avtalen om nasjonal lisens er avsluttet på grunn av økonomiske utfordringer for Helsebiblioteket/Folkehelseinstituttet.
 • PsycInfo* - psykologi  Søkeveiledning
 • PubMed* - Biomedisin Søkeveiledning
 • PubPsych - psykologi
 • Social Care Online - sosialt arbeid
 • SveMed - medisin og helsefag | Søkeveiledning Youtube
 • UpToDate
  Kunnskapsbasert klinisk oppslagsverk som dekker både diagnose og behandling. Du må registrere deg for å få tilgang. Her ser du hvordan du kan gjøre det 

Tverrfaglige databaser

Andre ressurser