Fagside Informasjonsteknologi (IT)

For å få tilgang til databaser merket med *stjerne, bruk Feide-innlogging.  Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN

Aktuelle databaser for Informasjonsteknologi

  • ACM-Digital Library* - Artikler og konferansepapirer fra The Association for Computing Machinery.     
  • IEEE Xplore* Artikler, standarder og konferansepublikasjoner innen tekniske fagområder som "electrical engineering, computer science, electronics, and related disciplines" utgitt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) og IEE (The Institution of Electrical Engineers). Alt er tilgjengelig i fulltekst.
  • MathSciNet* Referansedatabase for matematikkfagene. Referanser, sammendrag, samt en del fulltekst.
  • Wolfram|Alpha - matematikk, kalkulering, algoritmer, mm (søkemotor)

Tverrfaglige databaser

  • DOAJ - I Directory of Open Access Journals har du tilgang til e-tidsskrifter.
  • ScienceDirect* E-tidsskrifter utgitt av Elsevier: artikler i fulltekst fra vitenskapelige tidsskrifter innen naturvitenskap, teknologi, medisin, psykologi og økonomiske- og administrative fag.
  • SpringerLink* Ca. 1900 vitenskapelige tidsskrift innen mange fagområder, primært naturvitenskap.
  • Taylor & Francis online* Tilgang til ca 1400 e-tidsskrifter med artikler fra Science & Technology og Social Science & Humanities.
  • Web of Science* Tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora. Delvis fulltekst-tilgang.
  • Wiley Online Library* E-tidsskrifter fra STM collection (Science, Technical, Medical), som inneholder rundt 775 titler og HSS collection (Humanities & Social Science) som gir tilgang til ca. 460 titler.