Fagsider for økonomi-, språk- og samfunnsfag

For å få tilgang til databaser merket med *stjerne, bruk Feide-innlogging.  Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN

Aktuelle databaser for økonomi, samfunnsfag og språkutdanningen

 • AustLit* - australsk litteratur. about Australian literature and storytelling.
 • Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)* - språk, lingvistikk. This database abstracts and indexes the international literature in linguistics. Covers all aspects of the study of language including phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics.
 • Proquest* - en del litteratur om "ledelse" og "helseadministrasjon"
 • Rettsdata - Rettsdatas digitale rettskildeverktøy, som inneholder lover, rettsavgjørelser, forskrifter, lovforarbeider,
  og lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar.
  Gratis tilgang for studenter med Feide brukernavn og passord.

 • Scopus* er en akademisk database for sammendrag, referanser og henvisninger for artikler i forskningstidsskrifter innenfor naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag
 • Taylor & Francis Online* books and academic journals for all levels of academic study and professional development, across a wide range of subjects and disciplines.
 • Web of Science* (previously known as Web of Knowledge) is an online subscription-based scientific citation indexingservice.
 • Wiley Online Library*  One of the largest and most authoritative collections of online journals, books, and research resources, covering life, health, social, and physical sciences.

Tverrfaglige databaser