Fagside for økonomi-, språk- og samfunnsfag

For å få tilgang til databaser merket med *stjerne, bruk Feide-innlogging.  Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN

Aktuelle databaser for økonomi, samfunnsfag og språkutdanningen

 • AustLit* - australsk litteratur. about Australian literature and storytelling.
 • Emerald* - e-tidsskrifter med artikler innen business og ledelse.
 • Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)* - språk, lingvistikk. This database abstracts and indexes the international literature in linguistics. Covers all aspects of the study of language including phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics.
 • Lovdata Pro*
  Tilleggstjeneste til Lovdata, tilgjengelig for HiØs studenter og ansatte med Feide-innlogging. Lovdata Pro inneholder bl. a. rundskriv (inkl. NAVs rundskrivsamling), forarbeider til lovene, rettsavgjørelser fra høyesterett, lagmannsretten og tingretten, samt historiske versjoner av gjeldende lover og forskrifter.

 • Proquest* - en del litteratur om "ledelse" og "helseadministrasjon"
  Artikler fra Proquest er ikke lenger tilgjengelig fra 1. mars 2020. Årsaken er at avtalen om nasjonal lisens er avsluttet
 • Rettsdata - Rettsdatas digitale rettskildeverktøy, som inneholder lover, rettsavgjørelser, forskrifter, lovforarbeider, og lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar.
  Gratis tilgang for studenter med Feide brukernavn og passord.
 • Scopus* er en akademisk database for sammendrag, referanser og henvisninger for artikler i forskningstidsskrifter innenfor naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag
 • Taylor & Francis Online* books and academic journals for all levels of academic study and professional development, across a wide range of subjects and disciplines.
 • Web of Science* (previously known as Web of Knowledge) is an online subscription-based scientific citation indexingservice.
 • Wiley Online Library*  One of the largest and most authoritative collections of online journals, books, and research resources, covering life, health, social, and physical sciences.

Tverrfaglige databaser