Fagside for økonomi-, språk- og samfunnsfag

For å få tilgang til databaser merket med *stjerne, bruk Feide-innlogging.  Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN

Aktuelle databaser for økonomi, samfunnsfag og språkutdanningen

 • AustLit* - australsk litteratur. about Australian literature and storytelling.
 • Emerald* - e-tidsskrifter med artikler innen business og ledelse.
 • Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)* - språk, lingvistikk. This database abstracts and indexes the international literature in linguistics. Covers all aspects of the study of language including phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics.
 • Lovdata Pro*
  Tilleggstjeneste til Lovdata, tilgjengelig for HiØs studenter og ansatte med Feide-innlogging. Lovdata Pro inneholder bl. a. rundskriv (inkl. NAVs rundskrivsamling), forarbeider til lovene, rettsavgjørelser fra høyesterett, lagmannsretten og tingretten, samt historiske versjoner av gjeldende lover og forskrifter.
 • Project Muse* Project Muse Basic Research inneholder 223 e-tidsskrifter fra amerikanske universitetsforlag, med artikler innen humaniora og samfunnsfag.
 • Rettsdata - Rettsdatas digitale rettskildeverktøy, som inneholder lover, rettsavgjørelser, forskrifter, lovforarbeider, og lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar.
  Gratis tilgang for studenter med Feide brukernavn og passord.

Tverrfaglige databaser

 • Academic Search Premier* Delvis fulltekst artikkelbase, tverrfaglig.
 • Atekst* Fullteksttilgang til en rekke av de største norske avisenes redaksjonsarkiv, noen tidsskrifter samt NTB og "Hvem, Hva, Hvor".

 • bibliotek.dk Bibliotekkatalog for danske folke- og fagbibliotek. Bøker og tidsskriftartikler.

 • DOAJ - I Directory of Open Access Journals har du tilgang til e-tidsskrifter.
 • Ebook Central* Her har du tilgang til 130 000 e-bøker. Disse kommer også opp som treff i Oria.
  Bøkene kan lånes i 2 uker, og du kan skrive ut inntil 60 sider.

 • Google Scholar Gratis søkemotor for akademisk litteratur innenfor alle fagområder.
 • Idunn* - Universitetsforlagets fulltekstbase med e-tidsskrifter fra ca. 40 norske tidsskrifter. - Søkeveiledning YouTube.
 • JSTOR* Database med e-tidsskrifter: "Arts & Sciences" I, II og III, som til sammen består av ca. 600 vitenskapelige tidsskrifter. Noen eksempler på fagområder som dekkes er økonomi, statsvitenskap, musikk, språk, litteratur, matematikk og statistikk, m.m.
 • Libris Bibliotekkatalog for svenske fag- og folkebibliotek. Inneholder både bøker og tidsskriftartikler.

 • Norart Her kan du søke i og lese norske og nordiske tidsskriftartikler. Delvis fulltekst. Søkeveiledning YouTube.
 • Sage Premier* SAGE Premier gir tilgang til alle SAGE-tidsskrifter, omtrent 600 stykker. De dekker samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag, samt miljø- og biovitenskap, hovedsaklig fra 1999 til i dag.
 • Science Direct* E-tidsskrifter utgitt av Elsevier: artikler i fulltekst fra vitenskapelige tidsskrifter innen naturvitenskap, teknologi, medisin, psykologi og økonomiske- og administrative fag.
 • Scopus* er en akademisk database for sammendrag, referanser og henvisninger for artikler i forskningstidsskrifter innenfor naturvitenskapelige, tekniske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fag
 • SpringerLink* Ca. 1900 vitenskapelige tidsskrift innen mange fagområder, primært naturvitenskap.
 • Taylor & Francis* books and academic journals for all levels of academic study and professional development, across a wide range of subjects and disciplines.
 • Web of Science* (previously known as Web of Knowledge) is an online subscription-based scientific citation indexingservice.
 • Wiley Online Library* One of the largest and most authoritative collections of online journals, books, and research resources, covering life, health, social, and physical sciences.

Oppslagsverk (ordbøker og leksika)

Nettsider