Hva er en vitenskapelig artikkel?

En vitenskapelig artikkel er kvalitetsvurdert av fagpersoner og blir publisert i et vitenskapelig tidsskrift (peer-reviewed = fagfellevurdert).

Vitenskapelige artikler kan være:

Originalartikkel - beskrivelse av en studie der resultatet fra et forskningsarbeid publiseres for første gang.
Oversiktsartikkel (review article) - gjennomgang av flere studier som allerede er publisert.

IMRaD

De fleste vitenskapelige artikler er strukturert etter «IMRaD»-modellen
(Introduction, Methods, Results and Discussion):

  • Innledning
  • Metode
  • Resultater
  • Diskusjon

I tillegg skal artikkelen ha sammendrag, konklusjon og referanser.

Les mer om vitenskapelige artikler

Forskningsartikkel eller fagartikkel?

"Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent." (Lerdal, 2012). 

Lerdal, A. (2012) Forskningsartikkel eller fagartikkel? Sykepleien, 100(2), 72-73.
Du kan lese artikkelen i sin helhet her:  doi10.4220/sykepleiens.2012.0018

Publisert 21. nov. 2017 14:35 - Sist endret 25. sep. 2019 12:11