2020

Sist endret 17. mars 2020 13:37 av Tore Olavson Buarøy

Filmrommet er en strømmetjeneste som tilbyr skoler, bibliotek og offentlige institusjoner tilgang til over 2200 filmer.

Sist endret 17. mars 2020 13:21 av lenkeretter@localhost

I uke 41 flyttes lesesalsplassene på biblioteket i Halden ut av biblioteket, og til A1-063. Dette betyr at du som student vil ha tilgang til lesesalen også utenom bibliotekets åpningstider.

Sist endret 17. mars 2020 14:00 av Tore Olavson Buarøy

Tidsskriftpakkene PsycArticles og Proquest Health Research Premium Collection blir ikke lenger tilgjengelig fra 1. mars. Årsaken er økonomiske utfordringer for Helsebiblioteket som driftes av Folkehelseinstituttet. Dette gjelder for alle norske UH-bibliotek

Sist endret 17. mars 2020 13:39 av Tore Olavson Buarøy

Biblioteket har laget mange veilednings-videoer for selvhjelp til søking i databaser og referanseteknikk og annen hjelp.

Sist endret 17. mars 2020 13:21 av lenkeretter@localhost

Til alle EndNote brukere. Nyeste versjon av EndNote ligger nå på nettsidene våre. Nyeste versjon er X9 eller 19

Sist endret 17. mars 2020 13:21 av lenkeretter@localhost

Høgskolen har fått en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Norge har nå undertegnet avtaler med de fire største forskningsforlagene. Norske forskningsresultater kan publiseres åpent i over 7 400 tidsskrifter.

Sist endret 17. mars 2020 13:21 av lenkeretter@localhost

Her kan du søke i engelske ordbøker fra Oxford University Press

Sist endret 17. mars 2020 13:21 av lenkeretter@localhost

Skrivetips og studieteknikk rett på øret. Samarbeid mellom HiØ, Universitetet i Stavanger, og Nord Universitet.

Sist endret 17. mars 2020 13:21 av lenkeretter@localhost

Denne høsten begynte flere nye studentvakter å jobbe i biblioteket på studiested Fredrikstad og noen har jobbet lenge på studiested Halden. Vi har intervjuet et knippe av dem, og funnet ut hvorfor de valgt å jobbe nettopp her.

Sist endret 17. mars 2020 13:45 av Tore Olavson Buarøy

Student hjelper student. Nå kan du få veiledning digitalt. Kontakt studentassistenene via Messenger på Facebooksiden til studieverkstedet i åpningstiden.