2020

Kontakt oss via Zoom i Digital skranke HiØ biblioteket
Publisert 8. sep. 2020 15:02

Vi kan hjelpe deg med å finne bøkene du trenger, få kildehenvisninger og litteraturlista riktig og andre tips til oppgaven

Helsebibliotekets logo
Publisert 20. feb. 2020 17:27

Tidsskriftpakkene PsycArticles og Proquest Health Research Premium Collection blir ikke lenger tilgjengelig fra 1. mars. Årsaken er økonomiske utfordringer for Helsebiblioteket som driftes av Folkehelseinstituttet. Dette gjelder for alle norske UH-bibliotek

Bildekollasj studentvakter 2019
Publisert 20. sep. 2019 11:14

Denne høsten begynte flere nye studentvakter å jobbe i biblioteket på studiested Fredrikstad og noen har jobbet lenge på studiested Halden. Vi har intervjuet et knippe av dem, og funnet ut hvorfor de valgt å jobbe nettopp her.