Filmrommet - streaming av filmer i undervisningen

Filmrommet er en strømmetjeneste som tilbyr skoler, bibliotek og offentlige institusjoner tilgang til over 2200 filmer.

Bildeutsnitt fra Filmrommet.no

Illustrasjonsbilde fra Filmrommet.no

bilde av logoen til filmrommet.no og lenke til nettsiden filmrommet.no

Tjenesten inneholder blant annet filmer fra norsk og internasjonal filmarv. Her finner du både helaftens spillefilmer, korte og lengre dokumentarfilmer, undervisningsfilm, kortfilmer, reklamefilmer, historiske filmopptak, med mer.

Abonnementet omfatter retten til å bruke filmene i undervisning i skolene, og i små filmrom i bibliotekene.

Ta kontakt med biblioteket hvis du er lærer og ønsker brukernavn og passord.

Publisert 19. nov. 2019 13:16 - Sist endret 17. mars 2020 13:37