HiØ mister tilgang til e-tidsskrifter fra APA og Proquest

Tidsskriftpakkene PsycArticles og Proquest Health Research Premium Collection blir ikke lenger tilgjengelig fra 1. mars. Årsaken er økonomiske utfordringer for Helsebiblioteket som driftes av Folkehelseinstituttet. Dette gjelder for alle norske UH-bibliotek

PsycARTICLES inneholder ca. 120 tidsskrifter fra American Psychological Association (APA) innen psykologi og psykisk helse. Helsebiblioteket inngikk avtale om nasjonal lisens for Norge i forbindelse med opptrappingsplan for psykisk helse. I 2019 ble det lastet ned 1259 artikler fra PsycArticles her ved Høgskolen i Østfold.

ProQuest er den største pakken med over 4000 tidsskrifter og dekker et bredt spekter av temaer innen medisin og helsefag, inkludert tidsskriftet The Lancet. HiØ lastet ned 4063 artikler fra ProQuest i 2019.

Det vil merkes at tilgangen forsvinner. Vi er usikre på hva som skjer etter 1. mars og må se på andre løsninger. Biblioteket vil selvfølgelig prøve å skaffe de artiklene dere trenger på andre måter.

Les mer om reduksjon i Helsebiblioteket

Av Unni Rønningen
Publisert 20. feb. 2020 17:27 - Sist endret 14. aug. 2020 10:46