Ordbøker fra Oxford University Press

Her kan du søke i engelske ordbøker fra Oxford University Press

Illustrasjon fra London av Oxford Engelsk ordbok

Via Ordnett har vi abonnement på:

  • Oxford Dictionary of English, en omfattende ordbok med moderne engelsk
  • Oxford Thesaurus of English, hvor du blant annet finner synonymer og antonymer
  • Oxford Dictionary of Quotations hvor du kan finne opprinnelsen til sitater

Hvis du tar i bruk appen Ordnett, kan du laste ned ordbøkene til mobilen din.

Publisert 18. feb. 2019 09:29 - Sist endret 17. mars 2020 13:21