HiØ har inntil videre tilgang til tidsskrifter fra Elsevier

Les oppdatert informasjon 7.1.2019.

Status pr. 7.1.2019

Det ser ut til at det fortsatt er mulig å laste ned artikler fra Elsevier Science Direct.
Tilgangen til Science Direct, Wiley og Taylor & Francis kan bli stengt i løpet av januar som følge av brudd i forhandlingene.

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Det er Unit som forhandler avtalene med Elsevier, Wiley, Springer Nature og Taylor & Francis på vegne av norske universitet og høgskoler.
Elsevier ønsker å ta betalt for å opprettholde tilgangen mens forhandlingene pågår. Dette aksepteres ikke av Units forhandlingsråd, og derfor kan vi miste tilgangen til Elseviers tidsskrifter.

Biblioteket ved HiØ beklager denne situasjonen og vil gjøre det som er mulig for at dere skal få de artiklene dere trenger. Artikler kan bestilles i Oria.
UiT har laget en webside med informasjon om hvilke tidsskrifter det gjelder og alternative måter å skaffe artikler på.

Vi vil oppdatere saken så snart vi vet noe mer.

Emneord: databaser, open access, elsevier, science direct, tidsskrifter
Publisert 20. des. 2018 09:32 - Sist endret 7. jan. 2019 09:34