HiØ har inntil videre tilgang til tidsskrifter fra Elsevier

Les oppdatert informasjon 6.2.2019.

Se oppdatert informasjon på denne siden

Status pr. 6.2.2019

Det er fortsatt mulig å laste ned artikler fra Elsevier Science Direct, Wiley, Springer og Taylor & Francis. Det forhandles fortsatt om avtalene. 

Elsevier: Tilgangen var formelt lovet ut januar 2019. Forhandlingene fortsetter. Hvorvidt Elsevier fortsatt vil opprettholde tilgang er usikkert.

Springer: Forhandlingsmøte berammet til 11. februar. Tilgangen opprettholdes mens forhandlingene pågår.

Taylor and Francis: Tilgangen opprettholdes mens forhandlingene pågår.

Wiley: Tilgangen opprettholdes mens forhandlingene pågår.
 

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Det er Unit som forhandler avtalene med Elsevier, Wiley, Springer Nature og Taylor & Francis på vegne av norske universitet og høgskoler.

Elsevier ønsker å ta betalt for å opprettholde tilgangen mens forhandlingene pågår. Dette aksepteres ikke av Units forhandlingsråd, og derfor kan vi miste tilgangen til Elseviers tidsskrifter.

Biblioteket ved HiØ beklager denne situasjonen og vil gjøre det som er mulig for at dere skal få de artiklene dere trenger. Artikler kan bestilles i Oria.
UiT har laget en webside med informasjon om hvilke tidsskrifter det gjelder og alternative måter å skaffe artikler på.

Vi vil oppdatere saken så snart vi vet noe mer.

Emneord: databaser, open access, elsevier, science direct, tidsskrifter
Publisert 20. des. 2018 09:32 - Sist endret 19. mars 2019 11:41