Studieverksted Halden

Høgskolen åpner fra 7. mars 2018 opp studieverksted på biblioteket ved studiested Halden. Her gis det veiledning for studenter kl. 12-16 på mandager og onsdager.
StudieverkstedBiblioteketHalden.jpg

NYTT PILOTPROSJEKT: Alle studenter kan oppsøke høgskolens studieverkstedet på Remmen ved behov for tips om oppgaveskriving, språk, referanseteknikk m.m.
Foto: Lena Ramberg, Høgskolen i Østfold.

Her er meldingen vi har fått fra høgskolens bibliotek i Halden:

I Fredrikstad har studentene siden høsten 2016 hatt mulighet til å få veiledning i oppgaveskriving fra studentassistenter, og nå er det Halden-studentenes tur.

Studieverkstedene er bemannet av studentassistenter.

I Halden er det studenter fra praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og bachelor i internasjonal kommunikasjon (BIK) som er veiledere. Sophia S. Brooks (PPU), Carl Joacim Fensbekk (PPU), Niklas Mintorovitch (PPU) og Marte Hembre (BIK) har alle blitt håndplukket av sine forelesere, og gleder seg til å komme i gang.

Noen å snakke med

Som forberedelse til å gå inn i veilederrollen har Sophia, Carl og Marte fått et lynkurs i veiledning av Jon Pihlstrøm, førstelektor ved Avdeling for lærerutdanning.

Studentassistentene skal være samtalepartnere, noen å snakke med en oppgave eller en tekst om. De skal ikke gi faglig veiledning eller korrekturlesing, men kan henvise videre til forelesere eller bibliotekarer hvis noen trenger den type oppfølging.

For alle HiØ-studenter – Først til mølla

Siri Pihlstrøm, spesialbibliotekar ved høgskolebiblioteket i Halden, er koordinator for prosjektet. Hun understreker hvor nyttig og lærerikt det er å snakke med noen underveis i prosessen med oppgaveskriving, for å strukturere tankene sine og få ny input.

– Vi håper mange studenter vil benytte seg av dette tilbudet, sier koordinatoren.

Veiledningstilbudet er åpent for alle studenter ved HiØ, og fungerer etter drop-in-prinsippet, altså førstemann til mølla.

Studieverkstedets lokaler er innerst til høyre i biblioteket, i glassrommet. Der finnes både studentassistenter og datamaskiner, og utenfor veggene står den største boksamlinga på hele huset.

Alt ligger med andre ord til rette for lærerike ettermiddager utover våren.

Det vil også arrangeres en skrivekveld 18. april 2018.

For nærmere informasjon om åpningstider og hva som skjer, følg med på studieverkstedets Facebook-side, Studieverksted HiØ Halden.

StudieverkstedHaldenInnvielsen.jpg
Onsdag 7. mars 2018 kunne studentassistent Marte Hembre (t.h) hilse velkommen til HiØs nye studieverksted på høgskolens bibliotek i Halden. Her står hun klar sammen med spesialbibliotekar Siri Anne Pihlstrøm fra Høgskolen i Østfold. (Foto: Bård Halvorsen, HiØ)

Aktuelle lenker:

Studieverksted HiØ Halden
Studieverksted HiØ Fredrikstad

Publisert 27. juni 2018 10:34 - Sist endret 27. juni 2018 10:34