Trenger du forskningsartikler til bacheloroppgaven? Månedens database.

Biblioteket anbefaler Academic Search Premier for å finne forskningsartikler. Denne basen er tverrfaglig og har artikler eller referanser som er aktuelle innen barnevern, sosialt arbeid, samfunnsvitenskap, humaniora, pedagogikk, teknologi, realfag, helsefag, psykologi m.m.

academic-search-premier-button.gif
 
Før du begynner å søke, kan du avgrense slik at det bare søkes i fagfellevurderte tidsskrifter - Scholarly (Peer Reviewed) Journals.
 

Du kan også få hjelp med referansene. Når du har funnet en artikkel, kan du klikke på tittelen.  Da ser du en ny «verktøyliste» på høyre side. Her kan du velge «cite» for å se ulike siteringsformater (bl.a. APA) eller du kan velge «export» for å legge referansen inn i Endnote.

Her er et eksempel på en vitenskapelig artikkel, en norsk studie som handler om betydningen av lønnet arbeid for kvinner som har vært utsatt for partnervold.

Vi har laget en kort introduksjonsvideo til Academic Search Premier.

Publisert 27. juni 2018 10:34 - Sist endret 3. juli 2018 09:27