Bokpresentasjon: "Å knytte bånd: rekruttering, utvelgelse og innfasing av nyansatte"

Førsteamanuensis Frode Hübertz Haaland arbeider på mastergraden i Organisasjon og Ledelse ved HiØ/ØSS, og har nylig publisert en ny bok om ansettelser. En stor bok om et stort tema!

Organisasjoner bygges av de mennesker som arbeider der. Derfor er det så viktig hvem man ansetter og hvordan man ansetter dem. Boka bygger på omfattende nyere forskning på feltet, og formidler dette på en leselig og lesverdig måte. Den egner seg for alle som selv driver med ansettelser, studenter og forskere på feltet.

Alle er velkomne. Enkel servering av kaffe og noe ved siden av. Spis lunsjen i biblioteket og få noe attåt!

Arrangør

Biblioteket Remmen
Emneord: Rekruttering, ansettelser
Publisert 19. aug. 2019 14:14 - Sist endret 19. aug. 2019 14:14