Bokpresentasjon i biblioteket Fredrikstad

Anna Lydia Svalastog, Nina Jahren Kristoffersen og Hadi Strømmen Lile snakker om boken sin: Psykososialt arbeid - kunnskap, verdier og samfunn

Følgende kapiteler presenteres nærmere:

Kapittel 1: Hva er psykososialt arbeid ved Anna Lydia Svalastog, Nina Jahren Kristoffersen og Hadi Strømmen

Kapittel 6: Pasientautonomi ved kronisk sykdom ved Øystein Ringstad

Kapitel 12: Et sted går grensen? Selvbestemmelse og medvirkning i psykososial praksis ved Eva Olsen, André Paulsberg og Eva Marie Toreld

Kapittel 14: Frivilliges koreografering av trivsel i sykehjemmet. Psykososialt miljø i et posthumanistisk perspektiv ved Christian Sørhaug

Mer om boken finner du her:

https://issuu.com/gyldendalnorskforlag/docs/svalastog_psykososialt_arbeid

Kapitlene i boken presenterer analyser og teorier som svar på psykososiale problemstillinger, samt at boken også gir konkrete eksempler på hvordan ulike aktører kan bidra til ønsket endringsarbeid for å ivareta og fremme menneskers helse, velferd, rettigheter og sosiale integrering i samfunnet.

Boken integrerer kunnskaper og perspektiver fra humaniora, samfunnsfag og juss, helsefag, sosialfag og medisin.

Velkommen til biblioteket 30. april 2019

Publisert 27. mars 2019 16:03 - Sist endret 12. apr. 2019 13:48