Lunsjforedrag: "Min skjørtekant er nærmere den himmel dere aldri kommer til"

Presentasjon av det internasjonale forskningsprosjektet «Song Translation Studies: Lyrics in Context(s)», med Sigmund Kvam, fra Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,

Illustrasjon av invitasjon av foredrag i biblioteket Remmen med Sigmund Kvam ØSS

SPIS LUNSJEN I BIBLIOTEKET OG FÅ NOE ATTÅT

 

Forskning på oversettelse av sanger er relativt nytt – og er i ferd med å skyte fart. Vårt prosjekt er det første som går direkte på sanger – det blir artikler om middelaldersk vovet sang, Bruce Springsteen, Grieg, arbeidersanger og troll i skolen – for å nevne noe.

Sangoversettelse er veldig mye forskjellig, alt etter hvilke(t) formål  man har med oversettelsen – hvem man oversetter for, hvorfor man oversetter, hva man vil oppnå med oversettelsen (f.eks. tjene kunsten eller bare å tjene penger).

Sistnevnte gjelder spesielt populærmusikken. Der kan det gå ganske vilt for seg med både tekstnære oversettelser og sterkt kulturtilpassede versjoner og plagiatanklager sitter ofte løst. En og samme sangtekst kan oversettes til forskjellig ‘bruk’, f.eks. som innøvingstekst for sangere, kulturtilpasset for et bestemt publikum eller mer eller mindre kulturfiltrert for konsertfremføring på et nytt språk etc.

Et eksempel er den amerikanske Harper Valley PTA som ble oversatt (?) til norsk under tittelen Fru Johnsen og til svensk til Fröken Fredriksson.  Innen klassisk sang, som f.eks. sanger av Grieg, Schubert, Schumann, Brahms))  finner vi langt strengere normer med «krav» til både rim, melodi og tekstinnhold: «Prisen» for dette er en kreativ bruk av alt det målspråket har å by på av grammatikk, stilistikk – og også kulturtilpasninger.

I andre tilfeller ligger finner vi krav tilpasset bestemte brukssituasjoner. Sanger i barnelitteratur eller til bruk i undervisning kan være tilpasset rådende pedagogisk-ideologisk grunnsyn med oversetter/forlag som sekundærforfatter. Andre kan være sanger som blir oversatt og nyfortolket til bruk i en spesifikk politisk agitasjonskontekst – f.eks. den kjente arbeidersangen om you’ll get a pie in the sky when you die.

Prosjektet tar altså sikte på å undersøke sangoversettelse som en egen type oversettelse både teoretisk og praktisk: Teoretisk for å kunne si mer om det sammensatte fenomenet oversettelse og hvordan vi eventuelt kan inndele dette, praktisk for å vise hvilke varierende konvensjoner for oversettelse vi kan finne innen forskjellige sangoversettelser. HiØ stiller med fem forfattere i dette konsortiet som ellers har bidragsytere fra Norge, Sverige, Finland, Spania, Storbritannia, Hellas og Italia.

Prosjektet ledes av Johan Franzon (Universitetet i Helsinki, Finland), Annjo K. Greenall (NTNU), Sigmund Kvam (HiØ) og Anastasia Parianou (Det ioniske universitet, Korfu). Vi har allerede avtale om publikasjon i serien TransÜD, Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens ved forlaget Franck & Timme i Berlin.

Publisert 7. mai 2019 15:18 - Sist endret 7. mai 2019 15:18