Søke, skrive og referere

Tilgangen til mange elektroniske tidsskrifter kan forsvinne. Last ned artikler du trenger nå. 

Se mer informasjon her

Startpakka i Oppgaveskriving fra OsloMet

I Startpakka finner du tips til hva du gjør ved studiestart, råd om studieteknikk og eksamen. 
Til slutt i Startpakka vil du finne et skrivekurs for studenter ved Helsefag. Denne delen er laget av lærere ved radiografi og farmasi. (Ekstern lenke)

Studieteknikk

Som student ved Høgskolen i Østfold har du tilgang til et digitale kurs i studieteknikk.

Studieverksted

Student hjelper student i Fredrikstad og Halden

Søk og skriv

Søk & Skriv er en verktøykasse for oppgaveskriving i høyere utdanning. Her finner du tips og råd om hele skriveprosessen, fra idéutvikling og litteratursøk til formelle krav og referanser. (Ekstern lenke)