VELKOMMEN TIL STUDIEVERKSTEDET

Trenger du hjelp i oppgaveskriving?
Få hjelp av studentassistenter

Hva kan du få hjelp til?
Forstå oppgavetekster.
Problemstilling.
Struktur på oppgaver.
Komme i gang med skrivingen.
Komme videre med skrivingen.
Drøfting/diskusjon.
Akademisk språk. 
Enkel referanseteknikk

Du som har norsk som andrespråk kan få hjelp til formuleringer av norsk tekst!

 

Mandag fra 12.00-16.00
Tirsdag fra 12.00-16.00
Torsdag fra 10.00-14.00

 

 

Andre aktiviteter i Studieverkstedet

 

 

 

 

 

Akademisk skriving er en podkastserie som samlet er et komplett grunnkurs i akademisk skriving og studiemestring.

 

Nyttige nettsider om oppgaveskriving og referanseteknikk
Søk & Skriv
VIKO
Kildekompasset
Norsk standard for APA
Startpakka fra OsloMet
 


Kontaktinfo:

Facebook: Studieverksted HiØ Fredrikstad
Mail: studieverksted-fred@hiof.no

Koordinator:

Anne-Lise Eng
anne.l.eng@hiof.no
69608764 / 92025154