Andre referansestiler

APA ved HIOA (PDF) OsloMet (Høgskolen i Oslo og Akershus) sin variant. 

Chicago 16th A   (Kildekompasset har eksempler på bruk av Chicago 16 A, Universitetet i Agder.)

Harvard-stilen (Fra Søk & skriv)

Harvard-stilen (Fra NTNU)

IEEE (Kildekompasset har eksempler på bruk av IEEE, Universitetet i Agder.)

The MLA-style (Variant av MLA fra HiØ Biblioteket)

Vancouver (Fra Søk & skriv)

Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 2. juli 2018 11:09