Bør du bruke EndNote?

1. Skal du ha mange referanser i oppgaven din?

I korte oppgaver er det ikke vanlig å ha mange referanser, da er det enklere å  legge de inn manuelt i oppgaven med støtte fra Kildekompasset. Du kan også bare kopiere forslagene til oppsett av referanser som ligger i ORIA og i databasene.

2. Skal du bruke referansene i andre oppgaver i fremtiden?

EndNote er nyttig når du skal bruke samme kilder om igjen i andre oppgaver/artikler. Skal du kun skrive noen få oppgaver med referanse til forskjellige kilder, så er ikke EndNote til noen hjelp.

3. Har du god IT-kompetanse?

- du bør vite hva en referansestil er.
- du bør kunne oppdatere, sikkerhetslagre data og lære deg å hente inn ulike stiler i EndNote.

4. Har du tid til å lære deg EndNote?

- Det tar litt tid å bli kjent med mulighetene og begrensningene i EndNote.
- Nettsider, blogger m.m. må du uansett legge inn manuelt i EndNote.
- Du må være godt kjent med regelene for god referanseteknikk og kunne gjenkjenne feil i referansene. EndNote kan da spare deg for tid. 
- Ikke begynn å bruk EndNote, for første gang, like før en levering. EndNote tar også tid å lære seg.

Svarte du JA på minst 3 av spørsmålene bør du begynne å bruke EndNote.

- tenk nøye gjennom hvor mye tid du har til rådighet.

Svarte du NEI på 2 eller flere spørsmål?

- Bruk Kildekompasset eller referanseforslagene (cite/citation) i ORIA eller databasene.

Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 14. des. 2018 09:26