Hva skal refereres?

Hvilke kilder skal vi ta med i en referanselisten?

  • "Vi refererer til de kildene vi selv har lest, og bare de kildene vi selv har lest.
  • Alle kildene vi refererer til i den løpende teksten må finnes i referanselisten, og referanselisten må bare inneholde kilder vi selv har lest, og som vi uttrykkelig henviser til i den løpende teksten. [...]
  • Samtidig skal vi ikke ta med alt vi har lest, bare fordi vi har lest det. APA manualen råder oss til å ta som utgangspunkt at leseren har grunnleggende kunnskaper i emnet, [...] med mindre det ut fra tekstens formål kreves direkte at emnet skal introduseres fra grunnen av" (Erikson, 2010, s. 46).

Annet

  • Relevans - hvilken relevans har kilden.
  • Aktualitet - bruk av eldre kilder.
  • Primærlitteratur og sekundærlitteratur. 

Referanseliste

Erikson, M. G. (2010). Riktig kildebruk: kunsten å referere og sitere. Oslo: Gyldendal
        akademisk.

Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 14. nov. 2018 10:33