Hvordan referere?


Kildekompasset ser du eksempler på hvordan ulike informasjonskilder skal føres opp i litteraturlista, og hvordan kildehenvisningene skal skrives.

Biblioteket anbefaler referansestilen APA 6th, som brukes på Kildekompasset. Dette er en referansestil som er mye brukt. For øvrig kan det hende at læreren din krever en annen referansestil, så det lønner seg å høre med vedkommende før du starter oppgaveskrivingen.

APA stilen er en "forfatter - årstall stil". Forfatteren og årstallet for publikasjonen står i teksten i (parentes) og henviser til referanselisten (litteraturlisten) hvor du finner forfatterene listet opp alfabetisk. 

 

Sommeren 2018 kom det også en autoritativ Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-stil

Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 14. nov. 2018 10:37