Hvorfor referere?


Du må referere fordi:

 • Den som leser skal se hva du har brukt som kilder i teksten din, fra hvem du har hentet informasjonen og hvor leseren kan gjenfinne denne informasjonen. 
 • Du skal gi kreditt til den/de som eier teksten du bruker i oppgaven din (kilden). 
 • Det skal være mulig å kontrollere fakta og etterprøve det du har skrevet, slik at det du har skrevet kan kritiseres. 
 • referansene gir mulighet for faglig dialog, basert på kunnskap fra kildene. 
 • du unngår plagiering og fusk. Les mer om forebygging av plagiering og fusk.

Referansene:

 • gir grunnlag for erfaringsoverføring, diskusjon og kritikk.
 • gjenspeiler arbeidets omfang.
 • viser din redelighet i bruk av andres arbeider.
 • er derfor med på å legge grunnlaget for vurderingen av din oppgave. (Søk & Skriv 2010)
 • relaterer systematisk din tekst til hva andre forskere har gjort før. Bygge videre på eksisterende kunnskap.
 • er en viktig del av et akademisk forfatterskap og metode
  • forankring i tidligere forsking
  • god vitenskapelig oppførsel
  • identifikasjon, retorikk og forskningsetikk. (Erikson, 2010, s. 18-27)

Referanseliste

Erikson, M. G. (2010). Riktig kildebruk : Kunsten å referere og sitere. Oslo: Gyldendal akademisk.

Hvorfor referere? (2017). Søk og skriv. Hentet fra http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/sitering-og-etikk/

Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 20. nov. 2018 11:19