English version of this page

Referere

Fra hvem har du hentet informasjonen? Hva har du brukt? Hvor kan vi finne igjen?

Endnote

EndNote er et avansert referansehåndteringsprogram.

Kildekompasset

Biblioteket anbefaler nettsiden Kildekompasset for hjelp til å lage gode referanser. 

Lenke til Norsk APA referansestil (Standarden er tilpasset særnorske kilder og norsk rettskriving).

Unngå plagiering og fusk.

"Framstilling av andres resultater, tanker, ideer eller formuleringer som om de var dine egne er plagiering". 

Andre referansestiler

APA spesielle referanser

OSS / FAQ

Ofte Stilte Spørsmål 

... og svar.

- Michel de Montaigne -

"Jeg siterer andre 
for bedre å kunne
uttrykke meg selv."