English version of this page

Kildekritikk

... er å vurdere kvaliteten på informasjonen du har funnet, i forhold til ditt behov, uavhengig av medium. Kritisk tenkning.

Kvalitativ vurdering av kilden:

 • Hvem er det skrevet for?
 • Hvilken sjanger er det?
 • Hva er tekstens formål?
 • Er det fakta eller meningsytringer?
 • Er teksten objektiv?
 • Er informasjonen omfattende og balansert?
 • Finnes det en interessekonflikt?

Tekstens kilder

Forfatter

 • Hvem har skrevet dokumentet?
 • Hvilke kvalifikasjoner har forfatteren? Er han/hun anerkjent som kunnskapsrik på området? Er han/hun tilknyttet en institusjon?
 • Gjør et søk for å finne mer informasjon om forfatteren og hva han/hun har skrevet.

Utgiver

 • Hvem har utgitt dokumentet?
 • Er det en anerkjent utgiver?
 • Hva pleier denne utgiveren å utgi? Spesielle tema/fag?
 • Gjør et søk for å finne ut informasjon om utgiveren/forlaget og hva annet det har utgitt.

Publiseringstidspunkt

 • Når er det skrevet?
 • Har det kommet en ny utgave? 
 • Er materialet oppdatert?

Det er også lurt å undersøke om det er en primær- eller en sekundærkilde.
Primærkilder er originale verk med forfatterens ord og ideer, mens sekundærkilder er gjengivelse eller tolkning av primærkilder.

Hvem som helst kan publisere noe på nettet, så vær ekstra kritisk når du vurderer nettkilder.

Du kan lese mer om kildekritikk ...

Referanser:

Søk & skriv (2009). URL: http://sokogskriv.no/ (Lesedato: 11.06.2012)
VIKO (2009). URL: http://www.ntnu.no/viko/ (Lesedato: 06.07.2009)

Publisert 3. mai 2018 14:45 - Sist endret 16. apr. 2019 13:28