Skrive

Hvordan skrive oppgave

Hvordan komme i gang? Problemformulering, disposisjon, teksten målgruppe og funksjon,

Skrivetips: Tekststruktur, språk og stil og redigering. 

Anbefalt oppsett for en skriftlig oppgave

Forslag til ulike oppsett på hvordan formatere oppgaver, bacheloroppgaver, rapporter osv. 

Forebygging av fusk og plagiering

Fusk og plagiering kan få store konsekvenser for deg som student. Derfor er det så viktig at du vet hvordan du skriver akademisk tekst og hvordan du skal siterer korrekt.

Akademisk skriving - en podkast.

Skrivetips og studieteknikk rett på øret.

Etiske retningslinjer

For skriving av bacheloroppgave. 

Opphavsrett

Opphavsretten gir skaperen av et åndsverk enerett til å framstille eksemplarer av dette verket og til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. 

PhD on track

Nettstedet PhD on Track gir deg støtte til søk, sitering, referering, publisering, evaluering og ranking.

Søk og skriv

Nettstedet Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne.

Forsider til oppgaver arbeidskrav

Informasjonen ligger under Studier - Eksamen - Oppgaveskriving og innlevering

Oppgaveskriving og innlevering

Informasjonen ligger under Studier - Eksamen