English version of this page

Anbefalt oppsett for en skriftlig oppgave

Her er fire ulike oppsett for skriftlige oppgaver. 

Vanlig oppsett for en skriftlig oppgave (Bibliotekets veiledning)

Skrive oppgaver og artikler i følge  APA-manualen (Vernepleie)

Veiledende mal for Bacheloroppgave, innhold og formkrav (Ingeniørstudenter: bygg, elektro, industriell design, kjemi og maskin: 2018) 

Veiledende mal for Forprosjekt-prosjektskisse (Ingeniørstudenter: bygg, elektro, industriell design, kjemi og maskin: 2018)

 

Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 24. sep. 2018 14:33