English version of this page

Fusk og plagiering

Fusk og plagiering kan få store konsekvenser for deg som student. Derfor er det viktig at du vet hvordan du skriver akademisk tekst og hvordan du skal sitere korrekt.

Lær deg hvordan du skriver og siterer korrekt i akademisk skriving.

Hva er å referere?

Å referere er å gi nøyaktige opplysninger om informasjonskildene du har brukt, både i den løpende teksten du skriver og i en tilhørende referanseliste.

Gjennom å referere viser du:

  • at du mestrer en viktig del av den akademiske skrivingen.
  • at du har forstått vitenskapelige normer for redelighet.

Hva er fusk og plagiering?

Fusk er enhver handling som sikter mot å gi studenten et uberettiget studieresultat eller et uberettiget fortrinn ved evaluering av studieprestasjon

  • Fusk er å oppnå et resultat på ulovlig vis.
  • Fusk og plagiering er et tillitsbrudd fra studenten overfor både medelever og institusjonen.
  • Det reageres like strengt ovenfor en som fusker på skole-, som på hjemmeeksamen. 

Høgskolens sider om Fusk og plagiering

Publisert 14. juni 2018 11:57 - Sist endret 22. okt. 2019 13:22