English version of this page

Hvordan skrive en oppgave?

Disse sidene er en ”verktøykasse” for deg som skal skrive en oppgave.

Disse sidene er en anbefaling til studenter og lærere ved alle avdelinger på Høgskolen i Østfold.
Utarbeidet av en gruppe nedsatt av Utvalg for Utdanningskvalitet (tidligere Studiekvalitetsutvalget), samt Bibliotekets webgruppe.

Kommentarer, feil og mangler kan rettes til bibliotekets webgruppe.

Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 5. sep. 2018 09:26