Redigere

Når det foreligger et tekstutkast er det viktig å revidere det. Dette innebærer mye mer enn å lese korrektur. Ettersom målet med redigeringen er å finne feil og mangler, er det viktig å være svært kritisk til teksten i redigeringsfasen og lese for å finne feil. For lengre tekster kan det være nødvendig å lese mer enn en gang.

Det man bør sjekke i redigeringsfasen er:
 

Tekststrukturen

  • Er rekkefølgen av delene logisk?
  • Finnes det gjentagelser?
  • Er det noe som mangler?
  • Er teksten lett å orientere seg i?

Sammenhengen i teksten:

  • Er det brudd i argumentasjonen?
  • Er det selvmotsigelser i teksten?
  • Er det god flyt i teksten? (Høytlesning er en god prøve på dette.)

Språket i teksten:

  • Er det passe formelt?
  • Er det så klart og presist at det er lett å forstå hva du vil si?
  • Er det korrekt?
Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 14. juni 2018 13:15