Tekstens målgruppe og funksjon

I akademisk skriving, som i all kommunikasjon, er det viktig å tenke gjennom hvem en henvender seg til og hva hensikten med teksten er.

Målgruppen

Akademiske tekster er kommunikasjon mellom jevnbyrdige. Vi kan forutsette at leseren er like velutdannet og kunnskapsrik som den som skriver. Det er derfor ikke nødvendig å forklare hva ord og uttrykk betyr, utover å eventuelt definere termer og presisere hvordan du bruker dem.

Funksjonen

Funksjonen til en akademisk tekst er å formidle ny kunnskap. Uansett hva slags tekst det dreier seg om, har den som skriver noe unikt å bidra med siden vi alle har forskjellige erfaringer og tilnærmingsmåter. Målet er å formidle denne nye kunnskapen til et publikum som har alle forutsetninger for å tilegne seg den.

Tekster skrevet av studenter har også en annen viktig funksjon: Å vise lærere og eksaminatorer at den som skriver har tilegnet seg kunnskap og forståelse.

Publisert 26. jan. 2018 10:35 - Sist endret 14. juni 2018 10:54