English version of this page

Tekststruktur

Alle velstrukturerte tekster består av tre deler: Innledning, hoveddel og konklusjon.

Hver enkelt dels struktur og innhold avhenger av hva slags tekst det dreier seg om:

Akademiske tekster kan deles inn i to hovedtyper:

Forskningsrapport 

  • Innledning
  • Hoveddel
  • Konklusjon

Utredningstekst

  • Innledning
  • Hoveddel 
  • Konklusjon

 

Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 19. juni 2018 11:02