English version of this page

Søke

Her finner du tips om hvordan du søker etter informasjon og hvordan informasjonssøk kan hjelpe deg i gang med oppgaveskriving.

3 tips for bedre søk

Systematisk søk

Bibliotekarer ved HiØ kan utføre systematiske litteratursøk for forskningsprosjekter.

Video-veiledninger

Korte YouTube-veiledninger om hvordan søke i Oria, databaser. Om referanseteknikk, EndNote, bibliotekets tilbud med mere.

Informasjonskilder

Hvor finner du kilder til oppgaven din?

Hva er en vitenskapelig artikkel