English version of this page

Flere søketeknikker

Generelle søketips  
Avgrens søket ved for mange treff 
Utvid søket ved for få treff 
Bruk av boolske operatorer (Kombinere søk)  
Indekssøk / Nabosøk / Browse index 

Generelle søketips

 • Benytt den enkelte bases veiledning/hjelpeskjermer.
 • I de fleste baser kan du velge mellom ordsøk eller frasesøk   Ved frasesøk søkes det eksakt på flere ord i fast rekkefølge.  (Husk at alle småord må tas med)
 • Ved ordsøk søkes på enkeltord. (Her vil småord ofte være stoppord og skal ikke tas med)
 • Ikke bruk skandinaviske bokstaver i internasjonale baser.æ=ae,a,e | ø=oe,o | å=a,aa
 • Ved søk i norske, svenske, danske eller engelske baser bruk henholdsvis samme språk på søkekordene.

Avgrens søket ved for mange treff. 

 • bruk eventuelt et mer spesifikt søkeord
 • kombiner to eller flere søkeord, eventuelt boolsk søk: OG/IKKE
 • begrens på språk; land; publikasjonstype; årstall.
 • bytt database
 • Ved 0 treff.
  • sjekk stavingen (bruk ordnett.no)
  • finn andre søkeord 
  • velg en annen database

Utvid søket ved for få treff.

 • sjekk søkeordene - finn flere synonymer 
 • kombiner flere synonym eller nærliggende begrep
 • les relevante treff og se etter søkeord 
 • søk flere år tilbake 
 • trunker. Med trunkering menes at du søker på ordstammen (starten av søkeordet) og avslutter med trunkeringstegnet.
  • Trunkeringstegnet varierer fra base til base. Mest vanlig er en stjerne: * .  Trunkering kan brukes i alle felt unntatt år. Hvis man ikke trunkerer må navn/tittel/ord/frase skrives fullt ut for å få treff eller sjekk basens praksis.
  • Eks.: Søk på helse? i Oria gir treff på helsevesen, helsearbeid, helsepolitikk etc. Som regel er bare høyretrunkering mulig. I noen baser er også venstretrunkering en valgmulighet, samt maskering av et eller flere tegn inne i ordet eller i en frase.
 • fjern begrensninger 
 • bytt database

Boolske operatorer (Kombinere søk)

Du kan kombinere flere søkebegrep i ett søk ved å bruke de boolske (logiske) operatorene  OG/AND, ELLER/OR, IKKE/NOT og dermed få fram den logiske sammenhengen mellom 
søkeordene.

OG/AND

OG/AND mellom to søketermer betyr at referansen må inneholde begge termene. Uttrykt i matematisk språk betyr det snittet mellom to delmengder. 

F.eks. blåbær OG tyttebær gir alle referanser som inneholder termen "blåbær" og termen "tyttebær".

ELLER/OR

ELLER/OR mellom to søketermer betyr at referansen kan inneholde enten den ene termen
eller den andre eller begge. I matematikkspråket blir dette union mellom to delmengder.

F.eks. blåbær ELLER tyttebær gir alle referanser som inneholder termen"blåbær" eller "tyttebær" eller begge.

IKKE/NOT

IKKE/NOT mellom to søketermer betyr at referansen inneholder den ene termen, men 
utelukker de som også inneholder den andre. (Bør brukes med forsiktighet).

F.eks. blåbær IKKE tyttebær gir alle referanser som inneholder termen "blåbær" unntatt de som også inneholder termen "tyttebær".

Det er også andre muligheter for å kombinere søk. Man kan søke på ett søkeord ad gangen og så kombinere søkesettene. Eller man fyller ut flere bokser med søkeord før søk.
Sjekk ut den enkelte bases muligheter.

Indekssøk / Nabosøk / Browse index

 Sortert liste (alfabetisk) med rett navneform eller tips til søkeord/emneord i basen, dvs. alle søkbare ord i basen.

Mer om søketeknikker hos "Søk & skriv"

Finn bøker, artikler, tidsskrifter m.m.

Publisert 22. mai 2018 15:12 - Sist endret 29. mai 2019 12:44