Informasjonskilder

Hvilke kilder du bruker speiler oppgavens kvalitet, relevans og tyngde. 

Informasjonkildene kan være artikler, forelesninger, bøker (herunder e-bøker) og internettsider.

Hvor finner du gode informasjonskilder?

 

Open Access betyr at vitenskapelige publikasjoner (artikler/bøker) gjøres fritt tilgjengelig på i åpent tilgjengelige tidsskrift.(Open Access tidsskrifter). 

Har du sjekket at kilden er troverdig? Kildekritikk omtales et annet sted i denne veiledningen.

Emneord: open access, artikler, bøker, tidsskrifter, åpent tilgjengelig
Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 22. okt. 2019 13:08