Komme i gang

Definer problemstilling:

 • Hva er du på jakt etter?
 • Søker du bredde- eller dybdekunnskap innen et emne?
 • Er det viktig at du får et mest mulig spesifikt svar, eller vil du helst ha så fullstendig resultat som mulig?
 • Formuler gjerne problemstillingen som et spørsmål. 
 •  Den videre informasjonssøkingen gjør kanskje at du må justere problemstillingen.

Sett opp en søkeprofil

 • Bruk korrekte søkeord/begrep.
 • Tenk synonymer.
 • Finn fram til spesifikke faguttrykk, også på andre språk.

Søk hjelp/bakgrunnsinformasjon

 • Kontakt fagpersoner (lærer, veileder) for å få hjelp til å finne korrekte betegnelser.
 • Sjekk håndbøker, leksika, ordbøker og faglitteraturen.

Søk i databaser for å finne bøker og tidsskrifter

 • Bruk søkeordene ved søk i bibliotekets baser.
  På dette tidspunktet i søkeprosessen bør du være mer interessert i å få et bredt utvalg av informasjon framfor å avgrense den. Start derfor med vide søkeord.
 • Når du får relevante treff, vurder emneordene de er registrert med og gjør nye søk! Vær spesielt oppmerksom på bøker som gir en samlet oversikt over et emne.
 • Hvis du har funnet for mange eller for få kilder må du innsnevre eller utvide søkebegrepene dine.

Søk i artikkeldatabaser

 • Den mest oppdaterte informasjonen finnes i tidsskrifter.
 • Biblioteket har tilgang til databaser over tidsskriftartikler både i norske og utenlandske tidsskrifter og e-tidsskrifter. Se fagsider fra forsiden til biblioteket eller databaser
 • Følg med i tidsskrifter innen ditt fagområde. Sjekk hyllene for de nyeste tidsskriftheftene.

Sjekk litteraturlistene i bøker og tidsskriftartikler

Her finner du ofte annen relevant litteratur.

Publisert 10. apr. 2018 15:08 - Sist endret 7. des. 2018 10:17