Open Access

Hva er Open Access?

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

Det er to veier til Open Access:

  1. Open Access tidsskrifter - der forlag velger å la sine tidsskrifter eller enkelte artikler være gratis tilgjengelige på internett. De viktigste forlagene er Public Library of Science(PLOS) og BioMed Central . Directory of Open Access Journals (DOAJ) er en oversikt over open access tidsskrifter.
  2. Åpne publiseringsarkiv - forfattere egenarkiverer sine forskningspublikasjoner fritt på internett i åpne arkiv som f.eks. N O R A (Norwegian Open Research archives) og Brage (som er HiØs institusjonelle publiseringsarkiv).

Referanseliste

Openaccess.no (2009). URL: http://www.openaccess.no (Lesedato: 23.09.2015)

Publisert 26. jan. 2018 10:35 - Sist endret 3. mai 2018 10:55