Systematisk litteratursøk

Bibliotekarer ved HiØ kan utføre systematiske litteratursøk for forskningsprosjekter.

Arbeidet med å utføre omfattende litteratursøk i forskningsprosjekter er tidkrevende og forutsetter kompetanse i søketeknikk og kjennskap til ulike databaser og informasjonskilder. Bibliotekarer fra begge studiesteder tilbyr å utføre systematiske litteratursøk i samarbeid med forskere og undervisningspersonale. Arbeidet utføres av en eller to spesialbibliotekarer eller universitetsbibliotekar.

Dette kan vi tilby

 • Gjennomarbeidet og dokumentert søkestrategi
 • Forslag til aktuelle databaser og informasjonskilder
 • Gjennomføring av systematiske søk
 • Levering av referanser og artikler i fulltekst
 • Forslag til tekst om litteratursøket som kan inkluderes i søknad eller rapport

Dette må dere bidra med

Kommunikasjon og møter ved oppstart hvor vi avklarer og diskuterer

 • Prosjektet eller oppdragets omfang
 • Aktuelle søkeord
 • Aktuelle kilder
 • Relevante avgrensninger
 • Relevante referanser

 Underveis i prosessen vil vi trenge tilbakemeldinger

 • Justere søkeord og avgrensninger etter innledende søk
 • Vurdering av resultatene
 • Velge ut aktuelle referanser

Kontaktinformasjon for studiested Halden bib-hald@hiof.no 

Kontaktinformasjon for studiested Fredrikstad bib-fred@hiof.no   

Publisert 22. mai 2018 14:45 - Sist endret 13. sep. 2019 13:06