Aktuelle saker

Publisert 19. nov. 2018 13:43

For å få en god og nyansert debatt, er det viktig å være klar over disse fire klassiske misforståelsene om leksefrie skoler.

Publisert 18. nov. 2018 08:47

25. november drar fem studenter fra Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom til Antwerpen for å delta på fem dagers intensiv kurs for å lære om kvalitativ forskningsmetode. Når de kommer hjem starter arbeidet med et omfattende forskningsarbeid.

personalnytt
Publisert 16. nov. 2018 15:43

Dersom det har skjedd vesentlige endringer i dine arbeidsoppgaver eller ansvarsområder, kan du be om justering av lønn på særlige grunnlag, jf. Hovedtariffavtalenes punkt 2.5.3. Frist for å søke er 21. november.

Publisert 15. nov. 2018 12:48

Birgit Leick, Associate Professor in Business Economics, received a EURAM Research Grant for 2019-2020 and will look into the factors driving start-up businesses in the fashion industry to locate in the periphery.

illustrasjonsbilde av ordnett.no
Publisert 15. nov. 2018 11:21

Vil du ha ordbøker på mobilen, kan du laste ned appen Ordnett og logge inn med Feide. Ordnett har en rekke ordbøker; engelsk, norsk, fransk, russisk, spansk, svensk, italiensk, tysk, medisinsk, teknisk og økonomisk.

Publisert 14. nov. 2018 11:00

Analysen er skrevet av AreaS-medlem Robert Lewis Mikkelsen og er publisert for Cappelen Damm i serien “Access to English, social Studies“. Dette temaet ble også tatt opp under AreaS-seminaret som fant sted 13. november 2018 med Robert og AreaS-medlem Johanna Mary Wagner.

Publisert 14. nov. 2018 10:27

Neste høgskolestyremøte avholdes ved Studiested Halden, VIP-rommet 20.11.2018.

Publisert 9. nov. 2018 14:58

Torsdag 8. november inviterte forskningsgruppen «Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning» til åpent seminar om Storyline med skotske Carol Omand.

Publisert 9. nov. 2018 14:15

Møtereferat 9. november 2018

Lege og pasient
Publisert 9. nov. 2018 11:47

Mye statistikk som benyttes i behandlingsforskning gir ikke korrekt informasjon om effekten av tiltak. I verste fall kan pasienter få feil behandling.

Bildet til saken illustrerer laboratoriearbeid.
Publisert 7. nov. 2018 14:04

Avdeling for ingeniørfag vil tilby studieprogrammet Master i Grønn energiteknologi. Allerede i desember kan du registrere deg som søker til det internasjonale studiet.

Publisert 6. nov. 2018 14:58

Imtiaz Badshah presented a paper at the 26th Eurasia Business and Economics Society Conference in Prague.

Publisert 5. nov. 2018 08:00

Hjelperrollen til helse- og sosialprofesjonene er i forandring. Noe av bakteppet er økt brukerkompetanse, økt rettighetsbevissthet og redusert respekt for autoriteter.

Publisert 2. nov. 2018 15:12

Ved midnatt 31. oktober gikk fristen ut for å sende inn prosjektskisser til vurdering for potensielle ph.d.-løp basert på strategiske stipendiatstillinger. Prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen er imponert over det han har mottatt.

Publisert 2. nov. 2018 09:28

I ti år har Høgskolen i Østfold forsket på hvordan ulike aktører samhandler i et sammensatt helsevesen. Forskning og utdanning om samordning er blitt et eget fagfelt.

Publisert 1. nov. 2018 16:52

Mellomvalget holdes i USA 6. november 2018. I dette nummeret av Fokus Areagår førstelektor i amerikansk kulturkunnskap og litteratur og AreaS medlem Robert Lewis Mikkelsen inn på hva dette valget betyr for maktbalansen mellom demokratene og republikanerne, samt mellom president Trump og kongressen. Mikkelsen intervjues av AreaS leder Franck Orban.

illustration all tomorrow's parties
Publisert Nov. 1, 2018 12:31 PM

The third year students at NTA, together with Kari Holtan/Boya Bøckman/De Utvalgte presents "ALL TOMORROW'S PARTIES" at NTA in November.

bilde: personalnytt
Publisert 1. nov. 2018 08:36

I årets lønnsoppgjør har høgskolen kommet til enighet med forbundene under LO, YS og UNIO. Det er brudd med NITO, men høgskolen har også kommet til enighet med øvrige forbund under Akademikerne.

Publisert 31. okt. 2018 14:57

Bli med og bestem: Studenter ved Høgskolen i Østfold kan delta på årets studentvalg ved å stemme innen kl. 23:59 den 5. november 2018.

Publisert 30. okt. 2018 21:28

Mehtap Aldogan Eklund is starting a new research project on Corporate Governance, specifically on ‘Digitization, Machine Learning and Decision Making Processes of Board of Directors’, in collaboration with the Swiss Board School and ICfCG Switzerland.