Aktuelle saker

Publisert 21. nov. 2019 12:33

Sammen med førsteårsstudentene ved grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 deltok fem lærere fra lærerutdanningsskolene på høstens Storyline «Der gode og onde krefter kjemper om makt». Samarbeidet er et ledd i Avdeling for lærerutdanning sin satsing på å styrke kontakten mellom lærerutdanningen og praksisfeltet. Dette er første gang lærere og studenter samarbeider med lærerutdannere om en slik type undervisning på høgskolen.

Publisert 20. nov. 2019 07:48

Stadig flere eldre bruker internett, men mange er redd for å taste feil. Designstudenter ved HiØ er i gang med et prosjekt som skal sikre seniorgenerasjonen en bedre brukeropplevelse.

Publisert 19. nov. 2019 16:00

I midten av november hadde det nyetablerte nordiske nettverket Languages in the Multilingual Classroom (LAMUC) sin første samling. Nettverket vil være en møteplass for forskere, lærerutdannere og lærerstudenter og behandler spørsmål som har å gjøre med alle typer flerspråklighet i skolesammenheng.

Bildeutsnitt fra Filmrommet.no
Publisert 19. nov. 2019 13:16

Filmrommet er en strømmetjeneste som tilbyr skoler, bibliotek og offentlige institusjoner tilgang til over 2200 filmer.

Prisvinner Ida Marie Svendsen med diplom og blomster.
Publisert 19. nov. 2019 11:05

Tre studenter  ved Høgskolen i Østfold er tildelt prisen «Laubærbladet 2019» for sine respektive bachelor- og masteroppgaver.

Published Nov. 18, 2019 8:20 PM

Six individual MA Performance students will share part of phase one of their research, in a series of open events this fall. NTA’s study plan for the MA Performance research project is organised as a series of public events happening between fall and spring of the second year of the course, organised in two phases, rather than a single final MA production.

 

* Please notice that two of the sharings are presented at Litteraturhuset, and the other four sharings are presented at Norwegian Theatre Academy. All of them in Fredrikstad.

Publisert 15. nov. 2019 14:16

KRONIKK. Hva får en bedrift til å søke etter en «fremoverlent» stillasarbeider eller taktekker? I en tid der «HMS» kommer før «bunnlinje» i så vel alfabet som oppmerksomhet, burde man kanskje heller gå for «sikkerhetsbevisste» eller i det minste noen som står stødig i lodd eller endatil er helt i vater der oppe på taket eller stillaset.

Publisert 15. nov. 2019 11:08

To enkeltforskere og en forskergruppe er nominert til årets forskningspris ved Høgskolen i Østfold.

Bildet viser åtte forskere som ønsker å vise hva som ligger under en skipsgrav fra vikingetiden.
Publisert 15. nov. 2019 10:56

Årets funn av vikingskip og gamle boplasser på Gjellestad blir levendegjort av forskere på Høgskolen i Østfold i Halden ved hjelp av dataspillteknologi. 

Publisert 15. nov. 2019 08:00

Frode Hübertz Haaland og Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen er nominerte til Høgskolen i Østfold sin pris for formidling.

Publisert 14. nov. 2019 13:31

Hvert semester arrangerer forskergruppen for Anvendt Samfunnsøkonomi seminarserien Ikke pensum, bare økonomi.

Dette er en serie med seminarer for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold som er interessert i økonomi. Disse forelesningene er ikke pensum i noe kurs, det er bare en forelesning over en dagsaktuell problemstilling med et - hovedsakelig - økonomisk innhold.

Publisert 14. nov. 2019 13:14
Publisert 12. nov. 2019 08:59

Over 140 deltakere møtte opp på den første organisasjons- og ledelseskonferansen som ble arrangert på Høgskolen i Østfold, hvor ny forskning ble presentert av interne og eksterne foredragsholdere.

Publisert 11. nov. 2019 11:48

Den nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen Studiebarometeret starter 22. oktober 2019. Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, oppfordrer alle 2. årsstudenter til å svare på undersøkelsen.

Publisert 8. nov. 2019 15:03

Kaldt, vått og vakkert: Grønt oppdrag + Brobygging i Børtevann = «Høstens vakreste eventyr» på bachelorstudiet innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.

Published Nov. 5, 2019 11:15 AM

Norwegian Theatre Academy offers two MA programs, MA in Scenography and MA in Performance. The application deadline for both programs is December 1 this year, and the application portal is now open.

Fotoillustrasjon: Aud Max på Remmen. Foto: HiØ.
Publisert 4. nov. 2019 10:50

For å stimulere fagmiljøene til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet, deles det hvert år ut en pris til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ. Det har i år kommet inn i alt åtte nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen 2019, fra både studenter og ansatte. 

Publisert 29. okt. 2019 10:07

Innovasjonscamp om bærekraftig utvikling - et vellykket samarbeid mellom Halden videregående skole, Ungt Entreprenørskap Østfold og PPU ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.

Scenographer Annike Flo working on one of her projects.
Published Oct. 28, 2019 2:26 PM

After eight years working as a costume designer in London, Annike Flo decided she was ready for her personal master project in scenography at Norwegian Theatre Academy.

Bildet viser fem kvinnelige forskere fra Høgskolen i Østfold
Publisert 28. okt. 2019 13:23

Hvordan kan vi eksperimentere med pedagogikk i det 21. århundre? Fem forskere fra Høgskolen i Østfold gir noen forslag i artikkelen «Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education», som de har publisert i en internasjonal artikkelsamling utgitt av det britisk-amerikanske forlaget Palgrave Macmillian.