Aktuelle saker

Publisert 15. nov. 2019 14:16

Hva får en bedrift til å søke etter en «fremoverlent» stillasarbeider eller taktekker? I en tid der «HMS» kommer før «bunnlinje» i så vel alfabet som oppmerksomhet, burde man kanskje heller gå for «sikkerhetsbevisste» eller i det minste noen som står stødig i lodd eller endatil er helt i vater der oppe på taket eller stillaset.

Publisert 15. nov. 2019 11:08

To enkeltforskere og en forskergruppe er nominert til årets forskningspris ved Høgskolen i Østfold.

Bildet viser åtte forskere som ønsker å vise hva som ligger under en skipsgrav fra vikingetiden.
Publisert 15. nov. 2019 10:56

Årets funn av vikingskip og gamle boplasser på Gjellestad blir levendegjort av forskere på Høgskolen i Østfold i Halden ved hjelp av dataspillteknologi. 

Publisert 15. nov. 2019 08:00

Frode Hübertz Haaland og Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen er nominerte til Høgskolen i Østfold sin pris for formidling.

Publisert 14. nov. 2019 13:31

Hvert semester arrangerer forskergruppen for Anvendt Samfunnsøkonomi seminarserien Ikke pensum, bare økonomi.

Dette er en serie med seminarer for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold som er interessert i økonomi. Disse forelesningene er ikke pensum i noe kurs, det er bare en forelesning over en dagsaktuell problemstilling med et - hovedsakelig - økonomisk innhold.

Publisert 14. nov. 2019 13:14
Publisert 12. nov. 2019 08:59

Over 140 deltakere møtte opp på den første organisasjons- og ledelseskonferansen som ble arrangert på Høgskolen i Østfold, hvor ny forskning ble presentert av interne og eksterne foredragsholdere.

Publisert 11. nov. 2019 11:48

Den nasjonale studiekvalitetsundersøkelsen Studiebarometeret starter 22. oktober 2019. Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, oppfordrer alle 2. årsstudenter til å svare på undersøkelsen.

Publisert 8. nov. 2019 15:03

Kaldt, vått og vakkert: Grønt oppdrag + Brobygging i Børtevann = «Høstens vakreste eventyr» på bachelorstudiet innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.

Published Nov. 5, 2019 11:15 AM

Norwegian Theatre Academy offers two MA programs, MA in Scenography and MA in Performance. The application deadline for both programs is December 1 this year, and the application portal is now open.

Fotoillustrasjon: Aud Max på Remmen. Foto: HiØ.
Publisert 4. nov. 2019 10:50

For å stimulere fagmiljøene til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet, deles det hvert år ut en pris til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ. Det har i år kommet inn i alt åtte nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen 2019.  

Publisert 31. okt. 2019 07:48

Stadig flere eldre bruker internett, men mange er redd for å taste feil. Designstudenter ved HiØ er i gang med et prosjekt som skal sikre seniorgenerasjonen en bedre brukeropplevelse.

Publisert 29. okt. 2019 10:07

Innovasjonscamp om bærekraftig utvikling - et vellykket samarbeid mellom Halden videregående skole, Ungt Entreprenørskap Østfold og PPU ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.

Scenographer Annike Flo working on one of her projects.
Published Oct. 28, 2019 2:26 PM

After eight years working as a costume designer in London, Annike Flo decided she was ready for her personal master project in scenography at Norwegian Theatre Academy.

Bildet viser fem kvinnelige forskere fra Høgskolen i Østfold
Publisert 28. okt. 2019 13:23

Hvordan kan vi eksperimentere med pedagogikk i det 21. århundre? Fem forskere fra Høgskolen i Østfold gir noen forslag i artikkelen «Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education», som de har publisert i en internasjonal artikkelsamling utgitt av det britisk-amerikanske forlaget Palgrave Macmillian.

Publisert 28. okt. 2019 09:53

Høgskolen i Østfold var arena for nettverkssamling der målet var å utveksle erfaringer om bruk av velferdsteknologi og e-helse.

Publisert 25. okt. 2019 14:50

Ese har vært ansatt i ulike stillinger ved høgskolen siden 2006. Den 1. november tar han fatt på jobben som prorektor for samhandling og samfunnskontakt. 

Bildet viser Irina og Magnus i et rom for opptak av video til nettundervisning.
Publisert 21. okt. 2019 09:50

– Engasjement er en viktig forutsetning for læring, og videoer er et av de mest sentrale verktøyene for å styrke studentenes engasjement i nettbasert læring, skriver Irina Engeness og Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold i en forskningsartikkel publisert i CEUR Workshop Proceedings.

Meeting room with big table and world map printed on the table
Publisert 17. okt. 2019 10:51

Norske multinasjonale selskaper investerer aktivt i land der bedriftskulturer og tradisjoner er forskjellige fra tilsvarende i Norge. Et av de sentrale spørsmålene for multinasjonale bedrifter (MNC) er behovet for å etablere nye kontrollsystemer for å sikre innflytelse over datterselskaper i utlandet.

Bildet viser Torun, som skal lede høgskolens bibliotek i Østfold.
Publisert 17. okt. 2019 07:00

Torunn Skofsrud Boger er ansatt som biblioteksjef ved Høgskolen i Østfold fra 1. november 2019.