Aktuelle saker

bed, old factory,
Publisert Sep. 20, 2018 12:33 PM

Norwegian Theatre Academy has been selected to receive EU funding from the programme Creative Europe to investigate hidden and neglected cultural heritage in 3 different and distinct places in Europe.

Publisert 19. sep. 2018 15:07

Det skjer noe med oss mennesker når vi ikke lenger omgås andre mennesker. Når barna våre får sosiale roboter og virtuelle venner mister de viktig sosial trening. Våre eldre får myke robotdyr som roer dem ned, fordi vi reagerer på disse som om de er levende. Når vi vet at slike verktøy er effektive fordi de lurer oss, er vi da komfortable med å bruke dem?

Bilde fra Bergen av bokas medforfattere.
Publisert 19. sep. 2018 14:25

Ny bok lansert i Bergen: Fire forskere fra Høgskolen i Østfold har bidratt til ei ny bok som viser at økt bevissthet om egen språkutvikling kan gi bedre språkopplæring.

Publisert 17. sep. 2018 12:57

Høgskolen i Østfold har fått akkreditert spansk som målspråk i det eksisterende masterstudiet Fremmedspråk i skolen, som allerede tilbyr engelsk, fransk og tysk. Studiet starter opp høsten 2019, med søknadsfrist 1. mars.

Publisert 14. sep. 2018 14:46

Joakim Karlsen disputerte 7. september 2018 ved Universitetet i Oslo med sin doktorgrad «Reinventing Journalism: Supporting processes of invention and change in media worlds».

Illustrasjon - diabetes 1
Publisert 7. sep. 2018 11:10

Kronisk utmattelse er to til tre ganger så vanlig blant personer med type 1 diabetes sammenlignet med tall fra den norske bakgrunnsbefolkningen.

illustration newfangledfutures
Publisert Sep. 6, 2018 4:07 PM

Newfangled Futures September 6 at 18:00, Vitenparken in Ås: Anne Cecilie Lie and Annike Flo invites you to the official opening and vernissage of their final master productions "Entangled in the Mesh" (Lie) and "c o c r e a t : e : u r e s" (Flo).

Publisert 6. sep. 2018 11:36

Årets lokale forhandlinger, etter HTA 2.5.1, er nå i gang. Ansatte som aktivt bidrar til å nå høgskolens mål, inviteres til å søke om justeringer i de lokale forhandlingene. Frist for å fremme krav er 23. september.

Bilde av forskningsdirektør og prorektor
Publisert 4. sep. 2018 10:21

Høgskoleledelsen ber forskningsmiljøene ved HiØ om å utarbeide prosjektbeskrivelser som kan danne grunnlag for stipendiatløp.

Publisert 31. aug. 2018 10:03

NOKUT har akkreditert utdanningen Master in Green Energy Technology ved Høgskolen i Østfold ved Avdeling for ingeniørfag i Fredrikstad.

Publisert 22. aug. 2018 13:35

Under forskningsdagene i september synliggjør Høgskolen i Østfold egen forskning ved å åpne opp for at eksterne kan bestille en forsker til lunsj.

Publisert Aug. 21, 2018 11:15 AM

NTA could finally celebrate the opening of the new Master in Performance.

Publisert 15. aug. 2018 13:36

Denne høsten vil videregående elever i medier og kommunikasjon få en helt fersk bok i hendene. Førsteamanuensis Elin Strand Larsen står for tre kapitler i den nye læreboken – Hallo. Medier og kommunikasjon 2 – hvor første opplag allerede er utsolgt.

Publisert 8. aug. 2018 14:02

For noen år siden ville det kanskje høres vanvittig ut å spørre seg om menneskets rolle i vitenskapen var utspilt. Nå er det imidlertid flere og flere som gjør det.

Mailis Sara Marth Najdorf designet årets EXPO-pris.
Publisert 2. juli 2018 13:54

Mailis Sara Marth Najdorf er kvinnen bak ingeniøravdelingens egen «Oscar-statuett». 

Publisert 22. juni 2018 10:07

De nye studieplassene kommer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og politiske forhandlinger i Stortinget. Nå er fordelingen av plassene gjort, og det er klart at Høgskolen i Østfold får 10 studieplasser i sykepleie.

VINNERNE AV EXPO 2018:
Publisert 20. juni 2018 14:36

Et knippe helt ferske bygg- og maskiningeniører stakk av med prisene under EXPO 2018.

Publisert June 20, 2018 11:09 AM

We have the pleasure to announce that NTA has received funding for one year research project “Material Strategies”*** from the programme for artistic research (PKU).

 

Publisert 20. juni 2018 09:25

KRONIKK. I 2015 ble Europa utfordret av mennesker på flukt fra krig og katastrofer. Mange europeiske land vegret seg for å ta imot barn, kvinner og menn på flukt.

Pokal_COLOURBOX3473521-1.jpg
Publisert 13. juni 2018 00:00

Høgskolens ledelse har besluttet å lyse ut årets formidlingspris med økt verdi. Nå er prisen på nivå med Utdanningskvalitetsprisen og Prisen for fremragende forskningsformidling- altså på 50.000 kroner.

ninja2.png
Publisert 8. juni 2018 00:00
Lørdag 9. juni arrangerer INSPIRIA sammen med Høgskolen i Østfold og Høgskolan Väst for første gang IngeniørNinja. En konkurranse mellom Bachelor grupper fra ingeniør og IT linjene ved begge høgskoler.
PengerCOLOURBOX1779283.jpg
Publisert 6. juni 2018 00:00
Innledningsvis kommer her noen ord til nye (og gamle) lesere om den myteomspunnete lokale RBO’en – Resultatbasert omfordeling. Dette er altså en metode/algoritme for å fordele penger til HiØs avdelinger basert på det som registreres i Cristin.
nyenettsider2018.jpg
Publisert 6. juni 2018 00:00

I perioden frem mot lansering 20. juni, jobber mange ansatte på spreng for å få alt klart til publisering.

Fagdag-etikk-2018.jpg
Publisert 5. juni 2018 00:00
For andre år på rad arrangerte forskningsgruppen for psykososialt arbeid temadag om forskningsetikk 30. mai. Betimelig i forhold til pågående implementering av ny forskningsetikklov og HiØ sin økte bevissthet og engasjement rundt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis.
Ung-lege-hjelper-glad-pasient_COLOURBOX8071041.jpg
Publisert 31. mai 2018 00:00
KRONIKK. Andelen eldre og mennesker med kroniske lidelser er økende. Sykepleier Ann-Chatrin Leonardsen har skrevet kronikk om behovet for både økt antall sykehjemsplasser og økt kapasitet i hjemmebaserte tjenester og tjenester til hjemmeboende eldre.