Formidlingsprisen lyses ut med økt verdi

Høgskolens ledelse har besluttet å lyse ut årets formidlingspris med økt verdi. Nå er prisen på nivå med Utdanningskvalitetsprisen og Prisen for fremragende forskningsformidling- altså på 50.000 kroner.

Pokal_COLOURBOX3473521-1.jpg

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Med dette endres også kriteriene. Tidligere gikk prisen direkte til prisvinneren. Nå skal beløpet brukes av prisvinneren(e) til tiltak som stimulerer til forskningsformidling.

Formidling og samfunnskontakt er en av høgskolens tre hovedoppgaver.

Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold skal bidra til å stimulere forskere/kunstnere til å formidle sin viten utover eget fagmiljø.

Tom-Heine-vant-formidlingsprisen-2016.jpg

Rektor Hans Blom delte ut Formidlingsprisen til Tom Heine Nätt fredag 25. november 2016. Foto: Kjell-Ove Kjølaas.

– Gjennom formidling av forskningsbasert kunnskap til folk flest skal vi skape debatt omkring viktige samfunnsutfordringer og derigjennom bidra til en demokratisk og bærekraftig samfunnsutvikling, kommenterer rektor Hans Blom

Kriteriene for Formidlingsprisen:

Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold tildeles en forsker/kunstner/gruppe/fagmiljø som har formidlet forskningsbasert innsikt eller kunstnerisk utviklingsarbeid slik at det har vakt interesse hos dem man har formidlet til – avgrensede målgrupper så vel som brede publikumsgrupper.

Definisjon på formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid:

Med formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid menes at forskere/kunstnere formidler vitenskapelige eller kunstneriske resultater, arbeidsmåter og holdninger fra et spesialisert forskningsfelt/kunstnerisk utviklingsarbeid til personer utenfor feltet samt deltar i samfunnsdebatten med forskningsbasert/kunstnerisk argumentasjon.

Hvem kan nominere?

Forslag til priskandidater kan fremmes av ansatte ved HiØ, av fag- og studentutvalg, av Studentparlamentet, av fagavdelinger eller andre enheter ved høgskolen.

Forslaget må begrunnes og minimum inneholde:

• Hvem som nomineres
• Hvem som er forslagsstiller
• Skriftlig begrunnelse for nominasjonen

I tillegg skal det legges ved dokumentasjon som underbygger nominasjonen.

Forslaget skal undertegnes av enhetens leder.

Ved utvelgelse av prisvinner skal det legges vekt på:

  • faglig/kunstnerisk kvalitet
  • allsidig bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer (muntlig og skriftlig språk samt bilder) og villighet til å være tilgjengelig for slike oppgaver på sitt fagfelt
  • formidling overfor ulike målgrupper og eventuell respons fra slike målgrupper.
  • Kanalene for slik kommunikasjon kan være mange, for eksempel disse: Konferanser, symposier, seminarer, møter, samtaler og debatter, utstillinger, forestillinger, foredrag, radio/TV-programmer, websider, trykte medier og bøker.

Det er positivt dersom personen/forskergruppen/deltakere i prosjektet har dratt med seg/inspirert flere i sin formidling.

Priskomiteen

  • Priskomiteen ledes av rektor som er leder av Formidling- og samfunnskontaktutvalget
  • De øvrige medlemmene i komitéen er:
  • FoU-koordinator ved Forskningsenheten
  • Sekretær for FoS-utvalget (fra Markeds- og kommunikasjonsenheten)

Forslag sendes inn til kommunikasjonsrådgiver nina.s.fredheim@hiof.no

Frist for å nominere er 1. oktober.

– Det er en stor ære å få årets formidlingspris, sa førsteamanuensis Franck Orban ved HiØ. Han fikk prisen i 2017.

Franck-Orban_Civita.jpg

Orban deltar aktivt i samfunnsdabetten, her fra frokostmøte på Civita 3. mai 2017, der han var en av tre deltakere i panelet. Foto: Printscreen fra Civita-video.

Tidligere vinnere av Formidlingsprisen ved Høgskolen i Østfold:

Publisert 13. juni 2018 00:00 - Sist endret 12. nov. 2019 19:18