2019

Publisert 6. des. 2019 15:23

I forbindelse med den administrative omorganiseringen lyser høgskolen ut fem lederstillinger og to lederstøttestillinger internt.

Søknadsfrist: 12. desember

Prisvinner Ida Marie Svendsen med diplom og blomster.
Publisert 19. nov. 2019 11:05

Tre studenter  ved Høgskolen i Østfold er tildelt prisen «Laubærbladet 2019» for sine respektive bachelor- og masteroppgaver.

Publisert 15. nov. 2019 11:08

To enkeltforskere og en forskergruppe er nominert til årets forskningspris ved Høgskolen i Østfold.

Publisert 15. nov. 2019 08:00

Frode Hübertz Haaland og Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen er nominerte til Høgskolen i Østfold sin pris for formidling.

Fotoillustrasjon: Aud Max på Remmen. Foto: HiØ.
Publisert 4. nov. 2019 10:50

For å stimulere fagmiljøene til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet, deles det hvert år ut en pris til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ. Det har i år kommet inn i alt åtte nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen 2019, fra både studenter og ansatte. 

Publisert 25. okt. 2019 14:50

Ese har vært ansatt i ulike stillinger ved høgskolen siden 2006. Den 1. november tar han fatt på jobben som prorektor for samhandling og samfunnskontakt. 

personalnytt
Publisert 8. okt. 2019 15:30

Arbeidsgiver har i årets mellomoppgjør blitt enige med tillitsvalgte om å gi et likt kronetillegg til alle. Kronetillegget vil være avhengig av hvilken hovedtariffavtale du tilhører. Totalt kr 4 830 261 er fordelt i årets lønnsoppgjør.

personalnytt
Publisert 1. okt. 2019 09:14

Har det skjedd endringer i dine arbeidsoppgaver eller ansvarsområder den siste tiden? Da kan du søke om å få justert lønn eller stillingskode på særlige grunnlag (Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3).

Personalnytt
Publisert 25. sep. 2019 12:46

Høgskolestyret behandlet i sitt møte 28. august forslaget til organisering av de administrative tjenestene. En av vurderingene som skulle gjennomføres i etterkant var å se på innstilling til innplassering eller ansettelse av ledere på nivå 2.

Publisert 18. sep. 2019 10:42

Høgskolen i Østfold vektlegger kvalitet i studier og utdanning. For å stimulere fagmiljøene til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet, deles det hvert år ut en pris til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ.

Bilder av studenter ved studiested Halden
Publisert 30. aug. 2019 14:18

I januar 2019 iverksatte direktøren arbeidet med å se på en endret administrativ organisering. Høgskolestyret behandlet i sitt møte 28. august forslaget på nivå 2.

Publisert 29. aug. 2019 12:37

Mangler du, eller ønsker du nytt profilbilde på din personprofil? 5. og 9. september 2019 får du anledning til å ta et portrettfoto til bruk på din side.

Publisert 22. aug. 2019 14:07

Høgskolen i Østfold har sammen med 12 andre lærerutdanningsinstitusjoner sendt brev til forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, med krav om bedre finansiering av de nye femårige lærerutdanningene. 

Publisert 14. aug. 2019 14:23

Miljø henger tett sammen med klima og bærekraft. Men miljø er også det som omgir oss i hverdagen – i nabolaget, på jobb og sosialt. For alt foregår i et miljø, og alt miljø inngår i en sammenheng. Temaet for Forskningsdagene 2019 er relevant for oss alle.

Publisert 9. aug. 2019 08:39

Annette Veberg Dahl er ansatt som prorektor ved Høgskolen i Østfold.

Studenter under studiestart 2018
Publisert 1. juli 2019 13:52

Tirsdag 13.august starter høstsemesteret for nye HiØ-studenter. Her finner du som er ansatt en oversikt over hva som skjer.

Publisert 24. juni 2019 12:40

Høsten 2018 mottok høgskolens ledelse 23 prosjektforslag for mulige stipendiatprosjekter relevant for satsingen «Det digitale samfunn». 8 stipendiatstillingene ble lyst ut, og da søknadsfristen gikk ut i mai kunne høgskolen telle hele 134 søkere fra 35 forskjellige land. 

personalnytt
Publisert 5. juni 2019 11:34

Åremålsstillingen som viserektor er nå lyst ut med søknadsfrist 15. juni.

Publisert 29. mai 2019 10:06

Det sa statssekretær Rebekka Borsch da hun møtte toppledelsen ved norsk høyere utdanning som denne uken er samlet på Høgskolen i Østfold for å diskutere samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og akademia. 

Publisert 14. mai 2019 10:32

Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold skal bidra til å stimulere forskere/kunstnere til å formidle sin viten utover eget fagmiljø. Fristen for å nominere er 4. oktober.