2019

personalnytt
Publisert 8. okt. 2019 15:30

Arbeidsgiver har i årets mellomoppgjør blitt enige med tillitsvalgte om å gi et likt kronetillegg til alle. Kronetillegget vil være avhengig av hvilken hovedtariffavtale du tilhører. Totalt kr 4 830 261 er fordelt i årets lønnsoppgjør.

personalnytt
Publisert 1. okt. 2019 09:14

Har det skjedd endringer i dine arbeidsoppgaver eller ansvarsområder den siste tiden? Da kan du søke om å få justert lønn eller stillingskode på særlige grunnlag (Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3).

Personalnytt
Publisert 25. sep. 2019 12:46

Høgskolestyret behandlet i sitt møte 28. august forslaget til organisering av de administrative tjenestene. En av vurderingene som skulle gjennomføres i etterkant var å se på innstilling til innplassering eller ansettelse av ledere på nivå 2.

Publisert 18. sep. 2019 10:42

Høgskolen i Østfold vektlegger kvalitet i studier og utdanning. For å stimulere fagmiljøene til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet, deles det hvert år ut en pris til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ.

Bilder av studenter ved studiested Halden
Publisert 30. aug. 2019 14:18

I januar 2019 iverksatte direktøren arbeidet med å se på en endret administrativ organisering. Høgskolestyret behandlet i sitt møte 28. august forslaget på nivå 2.

Publisert 29. aug. 2019 12:37

Mangler du, eller ønsker du nytt profilbilde på din personprofil? 5. og 9. september 2019 får du anledning til å ta et portrettfoto til bruk på din side.

Publisert 22. aug. 2019 14:07

Høgskolen i Østfold har sammen med 12 andre lærerutdanningsinstitusjoner sendt brev til forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, med krav om bedre finansiering av de nye femårige lærerutdanningene. 

Publisert 14. aug. 2019 14:23

Miljø henger tett sammen med klima og bærekraft. Men miljø er også det som omgir oss i hverdagen – i nabolaget, på jobb og sosialt. For alt foregår i et miljø, og alt miljø inngår i en sammenheng. Temaet for Forskningsdagene 2019 er relevant for oss alle.

Publisert 9. aug. 2019 08:39

Annette Veberg Dahl er ansatt som prorektor ved Høgskolen i Østfold.

Studenter under studiestart 2018
Publisert 1. juli 2019 13:52

Tirsdag 13.august starter høstsemesteret for nye HiØ-studenter. Her finner du som er ansatt en oversikt over hva som skjer.

Publisert 24. juni 2019 12:40

Høsten 2018 mottok høgskolens ledelse 23 prosjektforslag for mulige stipendiatprosjekter relevant for satsingen «Det digitale samfunn». 8 stipendiatstillingene ble lyst ut, og da søknadsfristen gikk ut i mai kunne høgskolen telle hele 134 søkere fra 35 forskjellige land. 

personalnytt
Publisert 5. juni 2019 11:34

Åremålsstillingen som viserektor er nå lyst ut med søknadsfrist 15. juni.

Publisert 29. mai 2019 10:06

Det sa statssekretær Rebekka Borsch da hun møtte toppledelsen ved norsk høyere utdanning som denne uken er samlet på Høgskolen i Østfold for å diskutere samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og akademia. 

Publisert 14. mai 2019 10:32

Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold skal bidra til å stimulere forskere/kunstnere til å formidle sin viten utover eget fagmiljø. Fristen for å nominere er 4. oktober.

personalnytt
Publisert 14. mai 2019 08:52

Mangler du, eller ønsker du nytt profilbilde på din personprofil? 20. mai og 6. juni får du anledning til å ta et profesjonelt portrettfoto til bruk på din side.

Vinnere av Laurbærbladet 2018
Publisert 2. mai 2019 11:30

Høgskolen deler hvert år ut en pris på kr. 10.000,- til det beste studentprosjektet i studieåret som har gått. Fra 2019 deles det ut pris både for beste bacheloroppgave og pris for beste masteroppgave.

personalnytt
Publisert 29. apr. 2019 10:46

Har det skjedd endringer i dine arbeidsoppgaver eller ansvarsområder den siste tiden? Da kan du søke om å få justert lønn eller stillingskode på særlige grunnlag (Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3).

Publisert 1. apr. 2019 10:31

Lær deg hvordan du kan ta vare på nakke og skuldre i jobben. Stamina Helse tilbyr nå opplæring i øvelser for nakke og skuldre.

personalnytt
Publisert 19. mars 2019 10:54

Dear colleague, Could you please spend a few minutes of your time to help us learn more about the language practises and needs among international staff at Østfold University College?

personalnytt
Publisert 8. mars 2019 12:27

Teknisk- administrativt ansatte gis arbeidsfri i romjulen.