– Vi må ruste oss for morgendagen!

Det sa statssekretær Rebekka Borsch da hun møtte toppledelsen ved norsk høyere utdanning som denne uken er samlet på Høgskolen i Østfold for å diskutere samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og akademia. 

Statssekretær i KD Rebecca Borsch mener vi ikke kan slå oss til ro med at dagens arbeidsgivere er stort sett er fornøyde med sine arbeidstakere akkurat nå. Vi må tenke på hvilke behovet de vil få i fremtiden. Foto: Nina Fredheim/ HiØ.

I overkant av 70 rektorer og direktører fra alle landets universiteter og høgskoler er samlet ved studiested Fredrikstad i to dager da Høgskolen i Østfold er vertskap for Universitets- og høgskolerådets årlige representantskapsmøte og seminar.

Studenter må være forberedt på endringene som kommer

Statssekretæren fra Kunnskapsdepartementet var en av hovedinnlederne og hadde følgende budskap til forsamlingen:

– Alt tyder på at norske arbeidstakere lærer gjennom yrkeskarrieren og at arbeidsgiverne er fornøyde med kompetansen til de nyutdannede. Poenget er at vi alle, samfunnet, arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene, må ruste oss for det som ligger foran oss, sa hun.

– Studentene som uteksamineres fremover må være godt forberedt på endringene som kommer: de er morgendagens gründere, medarbeidere og ledere. De skal møte mulighetene og utfordringene i digitalisering og kunstig intelligens, det er de som må ta FNs bærekraftsmål inn over seg, og gjennomføre det grønne skiftet, understreket statssekretæren. 

Borsch viste også til NIFUs første store nasjonale arbeidsgiverundersøkelsen i Norge, som ble lagt frem i mars i år.  

Arbeidsgiverundersøkelsen viser stort sett gode nyheter: 

  • Alt i alt er arbeidsgiverne fornøyde med kandidatene - både med det faglige, relevans og de generiske ferdighetene «gode samarbeidsevner» og «god evne til å tilegne seg kunnskap som er relevant for virksomheten». 
  • Norske arbeidsgivere er særlig opptatt av at nyutdannede skal lære på jobben og utvikle seg i jobben. 

Akademia må være lytteposter for fremtidens behov

– Denne undersøkelsen og andre undersøkelser peker i retning av at Norge i stor grad har et lærende arbeidsliv. Kandidater som kan lære nye ting og har gode samarbeidsevner kombinert med et lærende arbeidsliv gir Norge et godt utgangspunkt for å møte fremtiden, sa Borsch.

Men, som statssekretæren også påpekte, har universiteter og høgskoler et større ansvar enn å lytte til det arbeids- og næringslivet roper etter 

– Som kunnskapsinstitusjoner er det også deres rolle å være lytteposter mot fremtiden. Skal vi møte de store samfunnsendringene og få til den nødvendige omstillingen til et bærekraftig samfunn, så krever det samarbeid mellom arbeidslivet og akademia, sa hun.

Og nettopp det var blant hovedtemaene som stod på dagsorden for resten av den to dager lange samlingen av rektorer og direktører fra landets universiteter og høgskoler. 

Fungerende rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (t.v på bildet, ved siden av høgskoledireltør Carl-Morten Gjeldnes t.h) ønsket representantene UHR velkommen til HiØ og studiested Fredrikstad tirsdag 28. mai. Han fortalte om HiØ sin historie og hvilken rolle høgskolen spiller for Østfold-regionen. Han fortalte også om planer for å styrke forskningssamarbeidet med regionalt næringsliv og for å styrke etter- og videreutdanningstilbudet i tråd med regionale og nasjonale behov. 

Fakta om Universitets- og høgskolerådet

  • Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en medlems- og interesseorganisasjon for akkrediterte institusjoner under lov om universiteter og høyskoler 1. april 2005. UHR skal fremme universiteter og høyskolers interesser, bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren, og skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt andre nasjonale og internasjonale aktører.
  • UHR skal bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren, og skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt andre nasjonale og internasjonale aktører.
  • Interesseorganisasjonen har 19 ansatte og et budsjett på 32,5 millioner kroner.

Kilde: Om UHR

Publisert 29. mai 2019 10:06 - Sist endret 29. mai 2019 10:38