De lokale forhandlingene er nå avsluttet

Arbeidsgiver har i årets mellomoppgjør blitt enige med tillitsvalgte om å gi et likt kronetillegg til alle. Kronetillegget vil være avhengig av hvilken hovedtariffavtale du tilhører. Totalt kr 4 830 261 er fordelt i årets lønnsoppgjør.

Kronetillegg til alle

  • Ansatte tilhørende hovedtariffavtalen for Akademikerne får et årlig lønnstillegg på kr 13 962,- av full stilling. Resultatene gjøres gjeldende fra 1. mai 2019.
  • Ansatte tilhørende hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat (inklusive uorganiserte) får et årlig lønnstillegg på kr 8 062,- av full stilling. Kronetillegget vil omgjøres til lønnstrinn der det er mulig. Resultatene gjøres gjeldende fra 1. juli 2019.

Kronetillegget vil bli etterbetalt i forbindelse med utbetalingen av november lønn.

Hvem får kronetillegg

  • Ansatte per 1. mai 2019 vil få lønnsjusteringer. Dette gjelder også ansatte som har permisjon med lønn.
  • Ansatte som har sluttet i perioden 1. mai – 31. august vil ikke bli lønnsjustert
  • Timelønnede er ikke omfattet av de lokale forhandlingene

Mer informasjon om lønnsjusteringer

Publisert 8. okt. 2019 15:30 - Sist endret 8. okt. 2019 15:33