Laurbærbladet 2019

Høgskolen deler hvert år ut en pris på kr. 10.000,- til det beste studentprosjektet i studieåret som har gått. Fra 2019 deles det ut pris både for beste bacheloroppgave og pris for beste masteroppgave.

Vinnere av Laurbærbladet 2018

I 2018 gikk to studentgrupper til topps og fikk hedersprisen Laurbærbladet for sine bachelorprosjekter. Prisvinnere fra venstre: Sindre Fossheim (IT), Anette Monica Heggem (IR), Hilde Tørresen Jensen (IR), Helga Marie Bjerke (IR), Andreas Westby (IT), Michael Skogmann (IT) og Nesrin Yusuf Musse (IR). (Foto: HiØ)

Retningslinjer

 • Prosjektene må ha vært gjennomført i studieåret 2018/2019 for å kunne tildeles prisen.
 • Både individuelle prosjekter og gruppeprosjekter kan nomineres.
 • Alle som er ansatt i undervisnings- og forskerstillinger ved HiØ kan nominere kandidater.
 • Prisen deles ut av rektor i høstsemesteret.

Bedømmelseskriterier

Kriterier for beste bacheloroppgave

 • Kvalitet (40 %):
  • Tydelig beskrivelse av problemstilling og målsettinger
  • Bruk av egnet metode og teori
  • God formidling av resultater
 • Verdi for fagfeltet og/eller samfunnet (40 %)
 • Kreativitet (20 %)

Kriterier for beste masteroppgave

 • Akademisk håndverk (70%):
  • Tydelig sammenheng mellom litteratur, problemstilling, metode, analyse og diskusjon
 • Bidrag til eget fagfelt (30%)

Bedømmelseskomiteer

Komiteene oppnevnes for ett år av gangen og gjennomfører sitt arbeid i siste halvdel av juni, etter at sensur har falt.

Komité for beste bacheloroppgave

 • Prorektor
 • En av studentrepresentantene i Utvalg for utdanningskvalitet
 • En studieleder som sitter i Utvalg for utdanningskvalitet
 • Studiedirektør

Komité for beste masteroppgave

 • Rektor
 • En av studentrepresentantene i Utvalg for utdanningskvalitet
 • En studieleder som sitter i Utvalg for utdanningskvalitet
 • Forskningsdirektør

Nominasjon

Grunnlaget for komiteens bedømmelse er studentens prosjektrapport/besvarelse/video. I tillegg må det følge med en begrunnelse for at prosjektet bør tildeles prisen, altså en redegjørelse fra faglærer som beskriver hvordan prosjektet oppfyller kriteriene ovenfor og karakteren som er gitt. Dersom man ønsker å nominere kandidater som skal framføre noe, må juryen inviteres i god tid før framføringen, evt. få tilsendt videoopptak.

Nominasjonen, med prosjektrapport/besvarelse/video og faglærers begrunnelse, sendes på e-post til sekretær for Utvalg for utdanningskvalitet, Hedvig Bergem: hedvig.m.bergem@hiof.no  

Frist for innsending er fredag 21.juni kl. 12.  

Publisert 2. mai 2019 11:30 - Sist endret 14. mai 2019 10:31