Miljø er tema for Forskningsdagene 2019

Miljø henger tett sammen med klima og bærekraft. Men miljø er også det som omgir oss i hverdagen – i nabolaget, på jobb og sosialt. For alt foregår i et miljø, og alt miljø inngår i en sammenheng. Temaet for Forskningsdagene 2019 er relevant for oss alle.

Miljø er klima og bærekraft, men også alt det som omgir oss i hverdagen, som for eksempel det sosiale. Photo by Marcus Wallis on Unsplash.

– Et av hovedmålene for Forskningsrådet er å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Ved å gjøre miljø til et overordnet tema for Forskningsdagene skaper vi en arena for å løfte fram forskning på miljø i all sin bredde, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Med sin bakgrunn som lege, samfunnsmedisiner og forsker innen global helse er Røttingen svært opptatt av hvordan miljøet påvirker oss og hvordan vi påvirker miljøet.

Denne sammenhengen er tydelig formulert i FNs 17. bærekraftmål. Et sentralt moment er å redusere verdens ulikhet, fordi verdens fattige er de aller første ofrene for klimaendringene. Jordskjelv, flom og stadig mer ekstremvær får større konsekvenser for liv og helse i samfunn med dårlige veier og svak infrastruktur enn i rike samfunn.

Les hele saken på Forskningsdagene.no

Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter.

  • Forskningsdagene går av stabelen 18. – 29. september.

Forskningsdagene en fin anledning til å vise frem for omverdenen noe av det som foregår av spennende forskning ved Høgskolen i Østfold.

Har du, din forskergruppe eller din fagavdeling planer i denne perioden eller ønsker om gjøre noe under årets Forskningsdager?

Markeds- og kommunikasjonsenheten bidrar med markedsføring og nyhetsomtaler av arrangementene, samt innsalg til media i forbindelse med ansatte, forskergrupper og avdelingenes egne initiativ. Vi utarbeider også et samlet program på nett, samt har regien på et par utvalgte arrangementer. 

Her kan lese om Forskningsdagene ved HiØ i 2018

Fakta om Forskningsdagene

  • Arrangeres for 25. gang
  • Nasjonal festival, omtrent 1000 arrangementer på over 100 steder i Norge
  • De aller fleste arrangementene er gratis og åpne for alle
  • Universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, bedrifter, museer og biblioteker står bak arrangementene
  • Festivalen er under ledelse av Forskningsrådet
  • Årlig, tverrfaglig festival som skal skape begeistring og forståelse for forskning
  • Forskning knyttet til miljø er tema for årets festival
  • Forskningsdagene gir smakebiter og små glimt inn til det som skjer av forskning i Norge
  • Forskningsdagene sørger for møter mellom folk og forskere, og viser frem forskning til alle

Av Nina Fredheim
Publisert 14. aug. 2019 14:23 - Sist endret 14. aug. 2019 14:25