Nå kan du nominere kandidater til Formidlingsprisen

Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold skal bidra til å stimulere forskere/kunstnere til å formidle sin viten utover eget fagmiljø. Fristen for å nominere er 4. oktober.

– Det finnes mange gode formidlere på høgskolen i Østfold så det å få denne prisen gjør meg både stolt og glad, sa Kjersti Lien Holte da hun fikk Formidlingsprisen i fjor. Her avbildet under Forskningsdagene 2018 under debatt om ungdom og psykisk helse. Foto: Nina Fredheim. 

Formidling og samfunnskontakt er en av høgskolens tre hovedoppgaver.

– Gjennom formidling av forskningsbasert kunnskap til folk flest skal vi skape debatt omkring viktige samfunnsutfordringer og derigjennom bidra til en demokratisk og bærekraftig samfunnsutvikling, 

Kriteriene for Formidlingsprisen:

Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold tildeles en forsker/kunstner/gruppe/fagmiljø som har formidlet forskningsbasert innsikt eller kunstnerisk utviklingsarbeid slik at det har vakt interesse hos dem man har formidlet til – avgrensede målgrupper så vel som brede publikumsgrupper.

Definisjon på formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid:

Med formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid menes at forskere/kunstnere formidler vitenskapelige eller kunstneriske resultater, arbeidsmåter og holdninger fra et spesialisert forskningsfelt/kunstnerisk utviklingsarbeid til personer utenfor feltet samt deltar i samfunnsdebatten med forskningsbasert/kunstnerisk argumentasjon.

Hvem kan nominere?

Forslag til priskandidater kan fremmes av ansatte ved HiØ, av fag- og studentutvalg, av Studentparlamentet, av fagavdelinger eller andre enheter ved høgskolen.

Forslaget må begrunnes og minimum inneholde:

  • Hvem som nomineres
  • Hvem som er forslagsstiller
  • Skriftlig begrunnelse for nominasjonen

I tillegg skal det legges ved dokumentasjon som underbygger nominasjonen.

Forslaget skal undertegnes av enhetens leder.

Ved utvelgelse av prisvinner skal det legges vekt på:

  • Om personen/forskergruppen/deltakere i prosjektet har dratt med seg/inspirert flere i sin formidling.

Priskomiteen består av:

  • Rektor/prorektor 
  • Seniorrådgiver i Forskningsenheten
  • Sekretær for FoS-utvalget fra Markeds- og kommunikasjonsenheten

Forslag sendes inn til kommunikasjonsrådgiver nina.s.fredheim@hiof.no 

Frist for å nominere er 4. oktober.


Tidligere vinnere av Formidlingsprisen:

Publisert 14. mai 2019 10:32 - Sist endret 14. mai 2019 10:32