Nominerte til Formidlingsprisen 2019

Frode Hübertz Haaland og Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen er nominerte til Høgskolen i Østfold sin pris for formidling.

De nominerte til HiØs pris for formidling 2019 er Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen ved Avdeling for helse og velferd og Frode Hübertz Haaland ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Foto: HiØ.

Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold skal bidra til å stimulere forskere/kunstnere til å formidle sin viten utover eget fagmiljø.

Vinneren blir bekjentgjort og får tildelt prisen på 50.000 kr på de ansattes julebord 29. november.

Det er mottatt to nominasjoner til årets formidlingspris:

Kriteriene for formidlingsprisen

Prisen for god formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold tildeles en forsker/kunstner/gruppe/fagmiljø som har formidlet forskningsbasert innsikt eller kunstnerisk utviklingsarbeid slik at det har vakt interesse hos dem man har formidlet til – avgrensede målgrupper så vel som brede publikumsgrupper.

Definisjon på formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid:

Med formidling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid menes at forskere/kunstnere formidler vitenskapelige eller kunstneriske resultater, arbeidsmåter og holdninger fra et spesialisert forskningsfelt/kunstnerisk utviklingsarbeid til personer utenfor feltet samt deltar i samfunnsdebatten med forskningsbasert/kunstnerisk argumentasjon.

Les mer om kriterier av Formidlingsprisen

Tidligere vinnere av Formidlingsprisen ved Høgskolen i Østfold:

 

Publisert 15. nov. 2019 08:00 - Sist endret 15. nov. 2019 12:26