Nominerte til Forskningsprisen 2019

To enkeltforskere og en forskergruppe er nominert til årets forskningspris ved Høgskolen i Østfold.

Peter Langemeyer (øverst til venstre), Anders Nordahl-Hansen (øverst til høyre) og Innovation Research Group (alle medlemmene er ikke med på bildet) er nominerte til Forskningsprisen 2019.

 

De fire nominerte til årets forskningspris:

En ekstern komité bestående av tre medlemmer vurderer kandidatene etter gitte kriterier. Komiteens rangering av kandidatene og konklusjonen de kommer fram til, skal begrunnes.

Vinneren blir bekjentgjort og får tildelt prisen på 50.000 kr på de ansattes julebord 29. november.

Formålet med prisen

HiØs forskningspris tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved anerkjent forsknings- og kunstnerisk virksomhet på internasjonalt nivå, og som har vist evne til å bygge opp forskningsportefølje over tid.

Prisen skal være en inspirasjon for andre og støtte til videre forskning og kunstnerisk virksomhet ved HiØ.

Kriterier for å få prisen

Publisert 15. nov. 2019 11:08 - Sist endret 15. nov. 2019 11:08